Etusivu

Mikä on Tämän nettisivun  tarkoitus?

Tämän sivun tarkoitus on tuoda tietoa suomen kielellä spiritismistä[1] eli spiritistisestä opista[1] sen alkuperäisessä merkityksessä. Se on jokaiselle ihmiselle, joka haluaa vakavamielisesti kohdata vastauksia kysymyksiin: miksi olen täällä, mistä tulen, minne menen tämän elämän jälkeen, mikä on elämän tarkoitus ja kuinka voimme tehdä tulevaisuudestamme onnellisemman.

Tämä oppi on tuonut helpotusta ja lohdutusta miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa. Spiritistisen opin[1] perusteoksia on käännetty pääkielet mukaan lukien mm. viron, ruotsin, norjan ja venäjän kielille, ja siitä apua saaneiden lukumäärä kasvaa kaiken aikaa. Nyt ensimmäistä kertaa tämä materiaali on saatavilla suomen kielellä.

Lue lisää…


audio

ÄÄNIKIRJAT

KukaPelkaa-150 itsemurha_150 evankeliumi_150
Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×