Kuoleman jälkeen

.

hereafter_700

.

LÄHTEET: Henkien Kirja 2010 INTERNATIONAL SPIRITIST COUNCIL

Luku III – Paluu ruumiillisesta elämästä Hengen elämään

 1. Sielu kuoleman jälkeen, sen yksilöllisyys. Ikuinen elämä. – 2. Sielun eroaminen ruumiista – 3. Häiriintymisen vaihe ruumiin kuoleman jälkeen

 

 Sielu kuoleman jälkeen

149. Mitä sielulle[5] tapahtuu kuoleman jälkeen?

”Se palaa Hengeksi[2] eli henkien maailmaan[4], jonka oli tilapäisesti jättänyt.”

150. Säilyttääkö sielu[5] kuoleman jälkeen yksilöllisyytensä?

”Kyllä, se ei menetä sitä koskaan. Mitä se olisi, jos se sen menettäisi?  

 a) Kuinka sielu[5] säilyttää yksilöllisyytensä, kun sillä ei ole enää materiaalista ruumista?

”Sielussa[5] on vielä sille ominaista fluidia[10], joka on otettu planeetan ilmakehästä ja joka edustaa viimeisen ruumiillisen elämän ulkomuotoa. Sitä kutsutaan nimellä perispirit[7].”

 b) Viekö sielu[5] mitään mukanaan tästä maailmasta?

”Sielu[5] ei vie mitään muuta kuin muiston ja halun mennä parempaan maailmaan. Tämä muisto on täynnä hellyyttä tai kitkeryyttä, sen mukaan kuinka sielu[5] elämänsä eli. Mitä puhtaampi elämä on, sitä paremmin ymmärtää, kuinka turhamaisia maan päälle jääneet asiat ovat.”

 151. Entä mielipide, jonka mukaan sielu[5] palaa kuoleman jälkeen ”yleismaailmalliseen kaikkeuteen”?

”Eikö Henkien[2] ryhmä muodosta erään kaikkeuden? Eivätkö ne kaikki yhdessä muodosta maailman kokonaisuudessaan? Kun olette ryhmässä, olette sen jäseniä, ja teillä on silti aina oma yksilöllisyytenne.”

152.  Mitä todisteita on sielun[5] kuoleman jälkeisestä yksilöllisyydestä?

”Eikö teillä ole tämä todiste saamienne kommunikaatioiden kautta? Jos ette olisi sokeita, näkisitte; jos ette olisi kuuroja, kuulisitte, sillä usein eräs ääni puhuu teille ja paljastaa teistä poikkeavan olennon olemassaolon.” 

Ne, jotka ajattelevat, että kuoleman myötä sielu[5] palaa yleismaailmalliseen kaikkeuteen, ovat väärässä, jos ymmärtävät tämän samanlaiseksi kuin vesipisaran, joka palaisi valtamereen ja menettäisi yksilöllisyytensä. Ne sen sijaan ovat oikeassa, jotka ymmärtävät yleismaailmallisen kaikkeuden materiattomien olentojen ryhmäksi, jossa jokainen sielu[5] tai Henki[2] on yksi osanen.

Jos sielut[5] sekoittuisivat massaan, niillä olisi vain ryhmän ominaisuuksia, eikä mikään erottaisi niitä toisistaan. Niillä ei olisi omaa älykkyyttä eikä kullekin ominaisia ominaisuuksia. Henget[2] kuitenkin vahvistavat kaikissa kommunikaatioissa tietoisuutensa minästään/yksilöllisyydestään ja erään riippumattoman tahdon. Kaikkien kommunikaatioiden aikana ilmenevä loputon vaihtelevuus on yksilöllisyyden seuraus. Jos kuoleman jälkeen olisi vain se, mitä kutsutaan suureksi Kaikkeudeksi, se absorboisi kaikki yksilöllisyydet, jolloin tämä suuri Kaikkeus olisi tasalaatuinen, jolloin myös kaikki vastaanottamamme kommunikaatiot olisivat samanlaisia. Kun kerran tuolla puolen tapaa hyviä ja pahoja olentoja, tietäviä ja tietämättömiä, onnellisia ja onnettomia, iloisia ja surullisia, kevytkenkäisiä ja harkitsevia jne., on selvää, että ne ovat erillisiä olentoja.

Yksilöllisyys näyttäytyy ilmeisimmin silloin, kun nämä olennot todistavat henkilöllisyytensä kiistämättömillä merkeillä ja henkilökohtaisilla yksityiskohdilla, jotka viittaavat elämäänsä maan päällä ja jotka voidaan vahvistaa. Sielun[5] yksilöllisyys on opetettu teoreettisesti niin kuin jokin uskonkappale, mutta spiritismi[1a] muuttaa sen ilmeiseksi ja tietyllä tavalla kouriintuntuvammaksi.

153. Miten ikuinen elämä tulee ymmärtää?

”Hengen[2] elämä on ikuinen; ruumiillinen elämä on väliaikainen ja ohimenevä. Kun ruumis kuolee, sielu[5] palaa iankaikkiseen elämään.”

 a) Eikö olisi tarkempi ilmaisu sanoa ikuiseksi elämäksi puhtaiden Henkien[2] elämää, jotka saavuttivat täydellisyyden tason, jossa ei ole enää koetuksia kestettävänä?

”Se on pikemminkin ikuinen onnellisuus, mutta oikeastaan kyse on sanoista. Voitte kutsua sitä niin kuin haluatte, kunhan vain ymmärrätte käyttämänne sanat.”

 

 Sielun eroaminen ruumiista

154. Onko ruumiin ja sielun[5] eroaminen kivulias?

”Ei. Ruumis kärsii lähes aina enemmän elämänsä aikana kuin kuoleman hetkellä; sielu[5] on silloin lähes irti ruumiista. Kärsimykset, joita koetaan joskus kuoleman hetkellä, ovat nautinto Hengelle[2], joka näkee karkoituksensa (henkien maailmasta[4]) saapuvan loppuunsa.

Luonnollisessa kuolemassa, joka saapuu elinten kuluessa loppuun ja iän seurauksena, ihminen jättää elämän huomaamattaan; se on kuin öljylamppu, joka sammuu öljyn loppuessa.

155. Miten sielun[5] eroaminen ruumiista tapahtuu?

”Sielu[5] vapautuu sitä ruumiissa pitelevien siteiden avauduttua.”

 a) Tapahtuuko tämä eroaminen hetkellisesti ja äkillisen siirtymisen kautta? Onko olemassa jokin selvästi erottuva raja kuoleman ja elämän välillä?

”Ei. Sielu[5] vapautuu asteittain eikä pakene kuten vangittu lintu, joka saa yhtäkkiä vapauden. Nämä kaksi olomuotoa koskettavat toisiaan ja sekoittuvat sillä tavalla, että Henki[2] vapautuu vähitellen sitä kiinni pitelevistä siteistä. Nämä siteet löystyvät, mutta eivät repeä.”

 Henki[2] sitoutuu elämänsä aikana ruumiiseen puolimateriaalisen ulkokuorensa eli perispiritin[7] kautta. Kuolema on ainoastaan ruumiin tuhoutuminen eikä tämän toisen ulkokuoren eli perispiritin[7], joka erkanee ruumiista orgaanisen elämän loppuessa. Tarkkailu osoittaa, että kuoleman hetkellä perispiritin[7] irtaantuminen ei tapahdu äkkinäisesti. Se tapahtuu asteittain ja hitaudella, joka vaihtelee yksilöiden mukaan. Joillakin se on hyvin nopea, ja voidaan sanoa, että kuoleman hetki on sielun[5] vapautumisen hetki, joka tapahtuu pian kuoleman jälkeen. Toisten kohdalla, erityisesti niiden, joiden elämä oli kokonaan materiaalinen ja sensuelli, ruumiista irtaantuminen on paljon hitaampi ja kestää joillakin kerroilla päiviä, viikkoja ja jopa kuukausia. Tämä ei edellytä ruumiilta pienintäkään elollisuutta eikä edes elämään palaamisen mahdollisuutta. Se tarkoittaa ainoastaan yhteenkuuluvuuden pysymistä ruumiin ja Hengen[2] välillä, yhteenkuuluvuuden, joka on suhteessa Hengen[2] elämänsä aikana materialle antaman arvon suuruuteen. On itse asiassa johdonmukaista käsittää, että mitä enemmän Henki[2] samaistuu materiaan, sitä enemmän se kärsii siitä erotessaan. Toisaalta älyllinen ja moraalinen aktiviteetti, eli ajatusten yleneminen elämän aikana, panevat alulle materiasta vapautumisen, joten kuoleman tullessa sielun[5] irtaantuminen on lähes hetkellinen. Tällaiseen tulokseen päästiin tarkkailemalla yksilöitä kuoleman hetkellä. Nämä tarkkailut myös todistavat, että kestävä yhtenevyys sielun[5] ja ruumiin välillä on joillakin yksilöillä erittäin tuskallinen, koska Henki[2] voi kokea ruumiin hajoamisen kauhut. Tämä tapaus on poikkeuksellinen ja erityinen tietyille elämäntyyleille ja kuoleman tyypeille; se ilmenee joidenkin itsemurhan tehneiden keskuudessa.

156. Voiko sielun[5] lopullinen eroaminen ruumista tapahtua ennen orgaanisen elämän täydellistä loppumista?

”Joissakin kuolinkamppailussa sielu[5] on jo jättänyt ruumiin eikä ruumiissa ole muuta kuin orgaanista elämää. Ihminen ei ole enää tietoinen itsestään, mutta hänellä on kuitenkin vielä yksi elämän ”henkäys”. Ruumis on kone, jota sydän liikuttaa. Ruumis elää niin kauan kuin sydän saa veren virtaamaan suonissa, eikä siihen tarvita sielua[5].”

157. Onko sielulla[5] kuoleman hetkellä joskus viimeinen henkäys tai ekstaasi, joka saa sen näkemään vilahdukselta maailman, johon se tulee astumaan?

”Sielu[5] tuntee usein ruumiseen sitovien solmujen aukeavan, jolloin se tekee kaikkensa, jotta ne aukenesivat kokonaan. Ja kun sielu[5] on osittain irti materiasta, se näkee tulevaisuuden avautuvan edessään ja nauttii Henkenä[2] olemisen tilan ennakoimisesta.”

158. Voiko esimerkki perhosen toukasta, joka ryömii ensin maan päällä, lopettaa sitten kotelovaiheen kuolemaa muistuttavalla tavalla ja syntyy kauniiksi olennoksi, antaa meille mielikuvan maanpäällisestä elämästä, kuolemasta ja lopulta uudesta elämästämme?

”Tämä on rajoitettu mielikuva. Kuvaus on hyvä, mutta teidän ei pidä ottaa sitä kirjaimellisesti, kuten te usein teette.” 

159. Minkä tunteen sielu[5] kokee sillä hetkellä, kun se tunnistaa olevansa henkien maailmassa[4]?

”Se riippuu sielun[5] aikaisemmista teoista. Jos se on tehnyt pahaa haluten tehdä niin, se häpeää aluksi tekojaan. Oikeamieliselle se on hyvin erilaista; tuntuu kuin suuri paino putoaisi harteilta, eikä se pelkää tutkivaa katsetta.”

160. Tapaako Henki[2] välittömästi ne, jotka tunsi maan päällä ja jotka kuolivat ennen sitä?

”Kyllä, sen kiintymyksen mukaisesti, jota se tunsi niitä kohtaan ja jota ne tunsivat sitä kohtaan. Ne tulevat usein sen ympärille vastaanottamaan sitä henkien maailmaan[4] ja auttavat sitä vapautumaan materian siteistä. Ne tapaavat uudelleen myös useita niitä, joita olivat menettäneet näkyvistä maallisen elämänsä ajaksi. Se näkee niitä, jotka elävät henkien maailmassa[4] ruumiillisten elämiensä välistä aikaa ja vierailevat niiden luona, jotka ovat ruumiillistuneita[17] eli elossa ruumiillisessa elämässä.”

161. Tapahtuvatko sielun[5] eroaminen ja elämän lakkaaminen samanaikaisesti väkivaltaisessa tai onnettomuudessa tapahtuvassa kuolemassa, kun elimet eivät ole vielä heikentyneet iän tai sairauksien myötä?

”Yleensä näin on, mutta kaikissa tapauksissa ne erottava hetki on hyvin lyhyt.” 

162. Säilyttääkö ihminen tietoisuuden itsestään jokusen hetken esimerkiksi mestauksen jälkeen ?

”Usein tietoisuus jää muutamiksi minuuteiksi, siihen asti kun orgaaninen elämä kokonaisuudessaan loppuu. Mutta usein kuoleman pelko aiheuttaa tietoisuuden menettämisen ennen mestausta. ”  

Tässä käsitellään tietoisuutta, joka mestatulla voi olla ihmisenä, eikä Henkenä[2], elintensä kautta. Jos ei menettänyt tätä tietoisuutta ennen mestausta, sen voi säilyttää muutaman lyhytkestoisen hetken ajan. Tietoisuus kuitenkin väistämättä lakkaa aivojen orgaanisen elämän loppuessa, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että perispirit[7] olisi kokonaan irtaantunut ruumiista. Päinvastoin, kaikissa väkivaltaisen kuoleman tapauksissa, kun kuolema ei johdu elämän voimien asteittaisesta sammumisesta, ruumiin perispiritiin sitovat siteet ovat lujempia ja täydellinen irtaantuminen hitaampi.

 

Häiriintymisen vaihe ruumiin kuoleman jälkeen

163. Onko sielulla[5]  tietoisuus itsestään välittömästi ruumiin jättämisen jälkeen?

”Välitön tietoisuus ei ole hyvä ilmaisu. Sielu[5] pysyy jonkin aikaa häiriintyneessä tilassa.”

164. Kokevatko kaikki Henget[2] häiriintymisen vaiheen, joka seuraa sielun[5] erkanemista ruumiista, samanasteisena ja samanpituisena?

”Ei, tämä riippuu kunkin Hengen[2] kehittyneisyydestä. Se Henki[2], joka on jo puhdistautunut tunnistaa itsensä lähes välittömästi, koska se vapautui materiasta jo fyysisen elämänsä aikana toisin kuin lihallinen ihminen, jonka omatunto ei ole puhdas, säilyttää materian vaikutuksen paljon kauemmin.”

165. Vaikuttaako spiritismin[1a] tunteminen häiriintymisen kestoon enemmän tai vähemmän?

”Vaikutus on suuri, sillä Henki[2] ymmärtää jo etukäteen tilanteensa. Hyvän harjoittaminen ja omantunnon puhtaus vaikuttavat kuitenkin eniten.”

Kuoleman hetkellä kaikki näyttää aluksi sekavalta. Sielu[5] tarvitsee jonkin aikaa itsensä tunnistamiseen. Se on pyörryksissä niin kuin ihminen herätessään hyvin syvästä unesta ja pyrkii tajuamaan tilanteen. Mielikuvien kirkkaus ja muistikuvat menneestä palaavat sitä mukaa kun materian vaikutus sammuu ja ajatuksia sumentava sumu hälvenee.

Ruumiin kuolemaa seuraavan häiriintymisen kesto vaihtelee paljon; se voi kestää muutamia tunteja, useita kuukausia tai jopa vuosia. Se on lyhyempi heille, jotka antoivat maanpäällisestä elämästä lähtien painoarvoa tulevaisuuden tilalleen, sillä he ymmärtävät asemansa välittömästi.

Tämä häiriintyminen vaihtelee erityisissä olosuhteissa kunkin yksilön luonteen ja ennen kaikkea kuoleman tavan mukaan. Väkivaltaisissa kuolemissa, kuten itsemurha, kidutus, onnettomuus, aivohalvaus,

haavoittuminen jne. Henki[2] on yllätetty, hämmästyy, ei usko kuolleensa ja ylläpitää tätä ajatusmallia jääräpäisesti. Se kuitenkin näkee ruumiinsa ja tietää, että tämä ruumis oli sen eikä ymmärrä, miksi se on erillään siitä itsestään. Se lähentyy ihmisiä, joita arvostaa, puhuu heille eikä käsitä, miksi he eivät kuule. Tämä illuusio kestää perispiritin[7] täydelliseen vapautumiseen asti, ja ainoastaan sitten Henki[2] tunnistaa itsensä ja ymmärtää, että ei enää kuulu ihmisten joukkoon.

Tämän ilmiön voi selittää helposti. Kun Henki[2] yllätetään odottamattomalla kuolemalla, se menee pyörryksiin äkillisestä itsessään tapahtuvasta muutoksesta. Sille kuolema on vielä tuhon ja hävityksen synonyymi. Koska se ajattelee, näkee ja kuulee, se ei pidä enää itseään kuolleena. Sen illuusio kasvaa, kun se näkee muotonsa, joka on samanlainen kuin sen kuolemaa edeltäneen ruumiin muoto mutta jonka eteeristä/hienojakoista olemusta se ei vielä ole ehtinyt tutkiskelemaan. Se luulee ruumiinsa olevan kiinteä ja kompakti niin kuin ruumiillisen elämän ruumis, ja kun se kiinnittää huomionsa ruumiiseensa, se ihmettelee, miksei voi koskettaa sitä.

Tämä ilmiö on samanlainen kuin somnambulismi[14]-ilmiö niiden kohdalla, jotka eivät ole sitä aikaisemmin kokeneet; he eivät usko nukkuvansa. Heille uni tarkoittaa samaa kuin kykyjensä lakkauttaminen. Kun he somnambulismin[14] tilassa kuulevat ja ajattelevat vapaasti sekä näkevät, he ovat luonnollisesti sitä mieltä, että sillä kyseisellä hetkellä he eivät nuku. Jotkut Henget[2] kertovat tämän erikoisuuden tapahtuneen jopa tilanteissa, joissa kuolema ei ole tullut yllättäen. Tämä on kuitenkin aina yleisempää niille, jotka sairaudestaan huolimatta eivät ajatelleet kuolevansa. Siten Hengen[2] voidaan havaita katselevan omia hautajaisiaan niin kuin ne olisivat sille tuntemattoman henkilön hautajaiset ja puhuvan tästä asiasta niin kuin se ei olisi sitä itseään koskeva asia, siihen asti kunnes ymmärtää totuuden.

Kuolemaa seuraava häiriintymisen vaihe ei ole tuskallinen hyville ja rauhallisille ihmisille. Se on kaiken kaikkiaan samankaltainen kuin rauhallista herätystä seuraava vaihe. Niille, joilla ei ole puhdas omatunto, se on täynnä huolia ja tuskia, jotka kasvavat sitä mukaa kun he tunnistavat itsensä tilan.

Joukkokuolemien tapauksissa on havaittu, että samanaikaisesti menehtyvät eivät aina tapaa toisiaan välittömästi. Kuolemaa seuraavassa häiriintymisessä jokainen menee omalle taholleen tai huolehtii ainoastaan niistä, joista on kiinnostunut.

Katso myös...

Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×
Viite 2

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Esprit
Espírito
Spirit
Henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu[5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan[4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

 

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun[5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163:

×
Viite 3

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médiumnité
Mediunidade
Mediumship
Meediokyky

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Merkitys yleisesti: latinaa [medium] = välillinen, välittäjä

Kyky havaita Henkien[2] vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien[2] ja ihmisten välillä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MEDIUNIDADE

×
Viite 4

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

 

monde spirituel ou spirite, monde invisible
Mundo dos espíritos, mundo invisível
Spiritual world, invisible world
Henkien maailma, näkymätön maailma

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tällä termillä tarkoitetaan maailmaa, jossa Henget[2] ovat ja jota kutsutaan myös meille näkymättömäksi tai ei-materiaaliseksi maailmaksi. Se poikkeaa oleellisesti meidän maailmamme tiheästä materiasta. Kuten meidän maailmassammekin, myös Henkien maailmassa on lukemattomia yhdyskuntia, joissa Henget[2] elävät enemmän tai vähemmän onnellisesti taipumustensa ja moraalinsa mukaisesti. Tämä maailma on rajoitetusti kommunikoitavissa ja havaittavissa meediokykyjen[3] avulla.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto VI, 84…87 & 977; Dicionário de Filosofia Espírita – MUNDO ESPIRITUAL

×
Viite 5

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Âme
Alma
Soul
Sielu

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillisen elämän aikana Henki[2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134:

×
Viite 6

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe vital
Princípio vital
Vital  principle
Vitaali tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Elämä on seuraus vitaalin tekijän¹ vaikutuksesta/toiminnasta materian kanssa. Vitaali tekijä¹ on syy materian eläväisyyteen. Vitaali tekijä¹ on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille, kuten ihmisille, eläimille ja kasveille.

Elinten yhdistelmä muodostaa erään tyyppisen mekanismin, joka on elimissä olevan sisäisen aktiviteetin tai vitaalin tekijän¹ vetämä”. Vitaali tekijä¹ on orgaanisten kehojen liikkeelle paneva voima. Samanaikaisesti kun vitaali tekijä¹ antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja kehittää vitaalin tekijän¹ aktiviteettia samalla tavalla kuin lämpö kehittyy hankauksen kautta.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 67:

×
Viite 7

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Périsprit
Perispírito
Perispirit
Perispirit

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Termi tulee sanoista: périphéric (suomeksi: perifeerinen, reuna-, ulompi) ja esprit (suomeksi henki).

 

Sielulla[5] on kaksi päällystettä: Yksi hienojakoinen ja kevyt, joka on ensimmäinen ja jota kutsumme perispiritiksi. Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, joka on ruumis. Sielu[5] on näiden päällysteiden keskus niin kuin alkion ydin.

 

Ihminen on muodostunut kolmesta olennaisesta osasta:
1: ruumis tai materiaalinen olento, yhdenmukainen eläinten ruumiiden kanssa ja saman vitaalin tekijän[6] elävöittämä
2: sielu[5] eli ruumiillistunut[17] Henki[2], joka on ruumiissa
3: välittävä tekijä tai perispirit, puolimateriaalinen aine, joka toimii Hengelle[2] ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sielun[5] ja ruumiin. Ne ovat kuin hedelmän siemen, hedelmäliha ja kuori.

Puolimateriaalinen perispirit on ominaisuuksiltaan ei-materiaalisen Hengen[2] ja materiaalisen ruumiin väliltä. Se toimii välittäjänä ruumiin ja Hengen[2] välillä ja on tarpeen, jotta Henki[2] voisi olla yhteydessä materiaan ja päinvastoin.

Perispiritillä on se muoto, jonka Henki[2] haluaa, ja sellaisena se näyttäytyy teille joskus unessa tai valveilla voiden ottaa näkyvän ja jopa koskettamalla tuntuvan muodon.

Ks. Henkien Kirja – 95, 135, 141, 257

×
Viite 8

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Table tournante
Mesa girante
Table-turning
Pyörivä pöytä

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & Loppupäätelmä III

×
Viite 9

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe intelligent
Princípio inteligente
Intelligent principle
Älyllinen tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Maailmankaikkeus koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta:

 

1. Jumala, Luoja, kaikkien asioiden isä
2. älyllinen tekijä¹ eli henki[2a]
3. materiaalinen tekijä eli materia.

 

Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän eli hengen[2a] yksilöllistymiksi.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – 23, 27 ja 79

×
Viite 10

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide
Fluido
Fluid
Fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Nykyään sanalla fluidi tarkoitetaan normaalissa olosuhteissa (CNPT) virtaavia aineita (nesteet, kaasut ja plasma). Teoksen kirjoittamisen ajankohtana termillä fluidi¹ kuvattiin hienojakoisia, ihmiselle normaalisti havaitsemattomia energioita tai kenttiä (mm. sähköisyys, magneettikenttä).  Em. lisäksi, spiritistisessä opissa[1] termiä fluidi¹ käytetään mm. tiettyjen hienojakoisten ja normaalisti meille havaitsemattomien maailmankaikkeuden alkeisainesosasten nimityksen yhteydessä (esim. yleismaailmallinen fluidi[15]).

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868). Esim. Allan Kardec, Genesis Luku XIV, 4: Henkien maailman[4] fluidiset¹ osaset eivät ole meidän instrumenttiemme analysoitavissa eivätkä meidän tuntemustemme havaittavissa, sillä ne on tehty kosketettavissa olevaa materiaa eikä eteeristä, hienojakoista materiaa varten. Osa fluideista¹ on niin erilaisia, että voimme luoda niistä yhtä epätäydellisen teorian kuin sokea pystyy luomaan väreistä. Näiden fluidien¹ joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka ovat yhteydessä intiimisti ruumiilliseen elämään ja kuuluvat tietyllä tavalla maallisten asioiden piiriin. Tällaisten fluidien¹ tutkiminen on olennaista, koska se on ratkaisu hyvin suureen joukkoon ilmiöitä, joita ei voi selittää ainoastaan materian lakien mukaan.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – FLUIDO; Genesis –  Luku XIV

×
Viite 11

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Planchette
Prancheta
Planchette
Kirjoituslauta

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Levy, johon on kiinnitetty kynä, joka liikkuessaan muodostaa kirjoituksen levyn alle asetettuun paperiin. Joissakin kirjoituslaudoissa on kaksi rullaa helpottamassa kynän liikkumista paperin päällä. Kirjoitus syntyy, kun yksi tai useampi meedio[12] asettaa sormensa laudan päälle. Tätä käytettiin apuvälineenä kommunikaatiossa Henkien[2] kanssa spiritismin[1] alkuvaiheilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – PRANCHETA

×
Viite 12

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médium
Médium
Medium
Meedio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Meedio on meediokyvynsup>[3] omaava henkilö, joka voi toimia ihmisten ja Henkien[2] välikätenä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MÉDIUM:

×
Viite 13

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Magnétisme
Magnetismo
Magnetism
Magnetismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Spiritistisessä opissa[1] termillä magnetismi¹ ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa merkityksessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin.

Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettikentässä, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä/ryhmällä on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön/ryhmään. Sillä tarkoitetaan hienojakoista energiaa, jota me emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta[5] tai Hengistä[2]. Animaalisen magnetismin vaikutus voidaan havaita mm. hypnoosissa ja valveilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MAGNETISMO

×
Viite 14

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Somnambulisme
Sonambulismo
Sonambulism
Somnambulismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tyypillisesti somnambulismi¹-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan. Herättyään tästä tilasta henkilö ei useinkaan pysty kokonaisuudessaan muistamaan, mitä koki. Vastaava olotila voidaan saada provokoitua magnetismin[13] avulla. Tätä termiä käytetään tilasta, jossa ihminen on unta syvemmässä transsissa. Tällöin sielu[5] on suurimmalta osin vapautunut ruumiista (ollen kuitenkin vielä side, joka yhdistää ne). Tietyillä selvännäkijöillä em. voi tapahtua valveilla ollessa spontaanisti.

Ks. Henkien Kirja – 455, 425…438

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide universel
Fluido universal
Universal fluid
Yleismaailmallinen fluidi¹

 

Tämä alkeellinen tekijä on levittäytynyt kaikkialle ja ns. kyllästää kaiken, eikä sitä voi mitata normaaleilla menetelmillä. Yleismaailmallinen fluidi¹ on asetettu hengen[2a] ja materian välille. Materian täytyy yhdistyä yleismaailmalliseen fluidiin¹, jonka tehtävänä on toimia välikätenä hengen[2a] ja itse materian välillä, koska materia on liian karkeajakoinen, jotta henki[2a] voisi harjoittaa toimintaa suoraan materiassa. Se on altis, materian kanssa syntyvien lukemattomien yhdistelmien kautta sekä hengen[2a] toiminnan alla, tuottamaan loputtoman määrän asioita (mm. sähköisyys, vitaali tekijä[6], perispirit[7]), joista tunnemme vain hyvin pienen osan.

Yleismaailmallinen fluidi¹ asettaa Henkien[2] välille erään jatkuvan kommunikaation; se on Henkien[2] ajatuksia kuljettava tekijä, kuten ilma on ääntä kuljettava aine. Se on erään tyylinen maailmankaikkeuden sähkötin, joka yhdistää kaikki maailmat ja sallii Henkien[2] kommunikoida yhdestä maailmasta toiseen.

Ks. Henkien Kirja – 27, 65, 94 & 282; Genesis – Luku II, 24:

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide vital
Fluido vital
Vital fluid
Vitaali fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Vitaali tekijä[6] on peräisin eräästä maailmankaikkeudellisesti levittäytyneestä erityislaatuisesta fluidista[10]. Tämä on siis vitaali fluidi¹, joka joidenkin mielipiteiden mukaan ei millään tavalla eroa eläimellisestäsähköisestä energiasta, jolle annetaan myös nimiä magneettinen fluidi, hermostollinen fluidi jne.

Elimet tulevat ns. kyllästetyiksi vitaalilla fluidilla¹. Tämä vitaali fluidi[16] antaa kaikille organismin osille aktiviteetin. Vitaali fluidi[16] ehtyy ja voi tulla riittämättömäksi ylläpitämään elämää, jos sitä ei uudisteta imeyttämällä ja sulauttamalla niitä aineita, jotka sitä sisältävät.

Vitaalin fluidin[16] määrä ei ole kaikissa orgaanisissa eliöissä sama. Sen määrä vaihtelee lajin mukaan, sen määrä vaihtelee kussakin yksilössä ja sen määrä on erilainen saman lajin eri yksilöissä. On olemassa joitakin, jotka ovat ns. kyllästettyjä vitalilla fluidilla[16], kun taas toisilla on sitä ainoastaan juuri välttämätön määrä. Sen takia elämä on joillekin aktiivisempi, energisempi ja tietyllä tavalla yltäkylläisempi.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 70:

×
Viite 17

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Incarner
Encarnar
Incarnate
Ruumiillistua

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillistumisella tarkoitetaan ruumiiseen syntymistä. Kun Henki[2] tulee syntymään, se lähestyy (itsensä tai muiden toimesta) äitiään ja yhdistyy uuteen ruumiilliseen olentoon, joka muodostuu hedelmöityksen hetkestä lähtien. Se tulee asteittain kehittymään alkiosta sikiöksi, kunnes syntyy. Koska Henki[2] kokee kehitystaipaleellaan lukuisia perättäisiä ruumiillisia elämiä, termin ruumiillistua paikalla käytetään myös termiä jälleensyntyä.  Toisin kuin eräissä muissa uskomuksissa, ruumiillistuminen ei koskaan tapahdu kehityksen vastaisesti. Näin ollen ihmisen Henki[2] ei voi tulevassa elämässä elävöittää esim. eläimen ruumista, koska eläin on kehitysasteeltaan alemmalla tasolla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – ENCARNAR; Henkien Kirja – 166…170 & 222:

×
Viite 18

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Charité
Caridade
Charity
Hyväntekeväisyys

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Hyväntekeväisyys = Hyväntahtoisuus kaikkia kohtaan, armahtavaisuus toisten epätäydellisyyksiä kohtaan ja loukkausten anteeksiantaminen.”

Ks. Henkien Kirja – 886

×
Viite 19

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Obsession
Obsessão
Obsession
Obsessio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Obsessio on jatkuva toiminta, jota pahantahtoinen Henki[2] harjoittaa yksilöön.”

 

Lähde: Meedioiden Kirja XXIII, 237:
”Obsessio tarkoittaa hallitsevuutta, jota alhaiset Henget[2] pystyvät pitämään tiettyihin ihmisiin. Jos nämä yltävät saamaan jonkun henkilön valtansa alle, ne samaistuvat sen henkilön oman Hengen[2] kanssa ja ohjaavat tätä kuin lasta.”

”Obsessio näyttää erilaisia tunnusmerkkejä, jotka on tarpeen erotella ja jotka johtuvat sidonnaisuuden tasosta ja tuottamiensa vaikutusten luonteesta.”

Ks. Evankeliumi Spiritismin Mukaan XXVIII, 81:

×
Viite 20

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Centre spirite
Centro espírita
Spiritist centre
Spiritistinen keskus

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tässä viitataan spiritistisiin ryhmiin tai toiminnallisiin keskuksiin, joissa harjoitetaan yhteisen hyvän eteen spiritismin[1] aktiviteettejä, kuten esim. opiskellaan yhdessä

spiritististä oppia[1], järjestetään spiritistiseen oppiin[1] liittyviä esitelmiä, harjoitetaan hyväntekeväisyyttä, harjoitetaan meediokykyäsup>[3] vakavamielisesti spiritistisen opin[1] periaatteiden mukaisesti.

×
Viite 21

 

Kääntäjän huomautus:
Allan Kardecin teoksissa mainitut raamatun lainaukset ovat suoria käännöksiä rankankielisestä Le Maistre Sacyn raamatusta 1800-luvulta. Em. syystä Kardecin teoksissa raamatun lainaukset eivät vastaa kirjaimellisesti viimeisintä suomenkielisen raamatun käännöstä.

×
Viite 2a

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

esprit
espírito
spirit
henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Henkien Kirjassa, kun tämä termi on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kyseessä on tietyn yksilön Henki[2], kuten erään ihmisen Henki[2]. Kun termi henki on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä ei tarkoiteta yksilöä vaan yleisesti maailmankaikkeuden ei-materiaalista, älyllistä tekijää[9]. Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän[9] eli hengen yksilöllistymiksi.

Ks. Henkien Kirja – 23 & 79:

×