Mikä on Tämän nettisivun tarkoitus?

.

Tämän sivun tarkoitus on tuoda tietoa suomen kielellä spiritismistä [1] eli spiritistisestä opista[1] sen alkuperäisessä merkityksessä. Se on jokaiselle ihmiselle, joka haluaa vakavamielisesti kohdata vastauksia kysymyksiin: miksi olen täällä, mistä tulen, minne menen tämän elämän jälkeen, mikä on elämän tarkoitus ja kuinka voimme tehdä tulevaisuudestamme onnellisemman.

Tämä oppi on tuonut helpotusta ja lohdutusta miljoonille ihmisille eri puolilla maailmaa. Spiritistisen opin[1] perusteoksia on käännetty pääkielet mukaan lukien mm. viron, ruotsin, norjan ja venäjän kielille, ja siitä apua saaneiden lukumäärä kasvaa kaiken aikaa. Nyt ensimmäistä kertaa tämä materiaali on saatavilla suomen kielellä.

Spiritismi[1] tai ts. spiritistinen oppi[1] perustuu Allan Kardecin teoksiin ja se on vielä Suomessa suurimmalta osin tuntematon ja väärinymmärretty. Sen termit eivät ole tänä päivänä yksiselitteisesti yleisesti ymmärrettyjä. Tämän vuoksi sivulla TERMISTÖ JA VIITTEET on määritelty kukin käytetty termi.
Taustatietoa
1800-luvulla eri puolilla maailmaa havaittiin epänormaali ilmiö. Ensin todettiin ilman havaittavaa syytä kuuluvia koputuksia. Tällaisessa ei sinänsä olisi ollut mitään merkittävää, mutta kun tietty koputusten määrä vastasi kirjainta, saatiin muodostetuksi lauseita. Tämän lisäksi havaittiin eri kappaleiden, kuten pöytien, liikkuvan ilman havaittavaa syytä ja kommunikoivan vastaavanlaisesti. Kyseessä ei siis ollut pelkästään mekaaninen liike tai kuultavissa oleva ääni vaan kiistattomasti yleisesti havaittu ilmiö, joka näytti itsessään älyllisen tekijän. Tällä älyllisellä ilmiöllä täytyy olla älyllinen aiheuttaja, ja esiin nousi kysymyksiä: onko kyse huijauksesta tai jos tämä älyllinen voima on olemassa, niin mikä se on, minkä luonteinen se on, mistä se on lähtöisin? Tämän ilmiön selvittämisestä alkoi vakavamielinen ja syvällinen tutkimus, jonka tuloksia käsitellään näillä sivuilla yksityiskohtaisemmin.
Spiritistinen oppi[1] näyttää selvin esimerkein elämän jatkumisen kuoleman jälkeen tosiasiaksi. Ruumiillisen maailman jätettyään ihmisen sielu ei vie mukanaan tuonpuoleiseen kunnianimiä tai materiaalisia rikkauksia. Sen sijaan hän vie sinne mukanaan elämänsä aikaiset tekonsa. Spiritismi[1] tuo esille kuinka jokainen saa käyttää elämänsä aikana valinnanvapauttaan ja kuinka kukin ennemmin tai myöhemmin kokee väistämättä tekojensa seuraukset. Tämän ymmärrettyään ihmiset valitsevat tekonsa huolellisemmin. He tekevät toisilleen enemmän sitä, mitä toivoisivat iselleen tehtävän.

Katso myös...

Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×