Kuka oli Allan Kardec?

.

Allan Kardec

Hippolyte Léon Denizard Rivail, joka tunnetaan paremmin kirjailijanimellään Allan Kardec, syntyi Lyonissa 4.10.1804 vanhaan Bourg-en-Bresse-sukuun, joka oli useiden sukupolvien ajan erottunut kunniakkaasti lakiasiamiehinä ja lakituvassa. Hänen isänsä, kuten hänen isoisänsäkin, oli merkittävän aseman ja korkean karakterin omaava lakiasiamies. Hänen äitinsä oli hyvin kaunis, sivistynyt, elegantti, rakastettava ja kohde poikansa Hippolyten syvälliselle ja palvovalle kiintymykselle, joka säilyi muuttumattomana koko hänen elämänsä ajan.

Hän sai koulutuksensa Pestalozzin Instituutissa, Yverdunissa (Canton de Vaud), ja hänellä oli jo varhaisessa iässä tapa tutkia asioita ja ajatella vapaasti, mistä hänen myöhäisempi elämänsä oli määrätty antamaan niin silmiinpistävän esimerkin. Koska hänellä oli luonnostaan into opettaa, hän omistautui neljätoistavuotiaasta lähtien auttamaan niiden opiskelutovereiden opinnoissa, jotka olivat vähemmän edistyneitä kuin hän itse. Hän piti niin paljon kasvitieteestä, että hän vietti usein koko päivän vuorilla kävellen kaksi- tai kolmekymmentä mailia reppu selässään etsiessään näytepaloja kasvikokoelmaansa. Hän syntyi katoliseen maahan mutta sai protestanttisen kasvatuksen, ja jo poikana hän alkoi mietiskellä tapoja, joilla voisi tuoda yhtenäisyyttä kristinuskon eri lahkojen uskomuksiin – tämä oli uskonnollisen uudistuksen projekti, jonka kanssa hän työskenteli hiljaisuudessa useita vuosia mutta tuloksetta, koska osaset hänen haluamaansa ratkaisuun eivät olleet hänen hallussaan tuona aikana.

Lopetettuaan opiskelut Yverdunissa hän palasi Lyoniin 24-vuotiaana tarkoituksenaan omistautua lakiasioille. Useat uskonnollisen suvaitsemattomuuden teot, joiden kohteeksi hän havaitsi odottamatta joutuneensa, johtivat hänet kuitenkin luopumaan ajatuksesta valmistautua lakiasiamiehenä toimimiseen ja johtivat hänet hankkimaan asunnon Pariisista, missä hän työskenteli tietyn aikaa kääntäen Telemachusta ja muita tavanomaisia ranskalaisia nuortenkirjoja saksaksi. Päätettyään viimein mitä hänen uransa tulisi olemaan, hän osti vuonna 1828 suuren ja kukoistavan koulutuslaitoksen pojille ja omistautui opetustyölle, johon hänen mieltymyksensä ja saavutuksensa olivat erityisen soveltuvia. Vuonna 1830 hän vuokrasi omalla kustannuksellaan suuren salin Rue de Sèvres’ltä, jossa hän tarjosi ilmaisia luentoja kemiasta, fysiikasta, vertailevasta anatomiasta ja astrologiasta. Hän jatkoi näitä luentoja yli kymmenen vuoden ajan. Nämä luennot olivat hyvin onnistuneita, ja niitä seurasi yli viidensadan hengen kaikista eri yhteiskuntaluokista koostuva yleisö. Monet näistä oppilaista saavuttivat myöhemmin korkean arvon tieteiden maailmassa.

Koska hän halusi aina tehdä koulutuksen niin kiinnostavaksi kuin kannattavaksikin, hän keksi kätevän menetelmän laskemiseen ja rakensi muistitekniikkaan liittyvän Ranskan historian taulukon tehden oppilaille mahdolliseksi tärkeiden tapahtumien ja kunkin hallitusajan keksintöjen muistamisen.

Eräitä lukuisista hänen julkaisemistaan kirjallisista töistä olivat Suunnitelma julkisen koulutuksen parantamiseen, jonka hän esitti vuonna 1828 Ranskan lakiasäätävälle kamarille, joka ylisti sitä korkealle mutta ei ryhtynyt toimenpiteisiin sen mukaisesti, Käytännöllisen ja teoreettisen aritmetiikan kurssi Pestalozzin järjestelmän mukaisesti, opettajien ja äitien käyttöön (1829), Ranskan kielen klassinen kielioppi (1831), Ohjekirja julkisten koulujen kokelaiden käyttöön, tenttiä varten, sisältäen esimerkinomaisia ratkaisuja useisiin aritmetiikan ja geometrian ongelmiin (1848). Nämä teokset olivat julkaisemisensa aikaan korkealle arvostettuja, ja ne olivat käytössä useissa ranskalaisissa kouluissa. Kirjojen kirjoittaja jatkoi joidenkin teosten kohdalla uusintapainosten tuottamista kuolemaansa saakka.

Hän oli useiden teoreettisten yhteisöjen jäsen kuten Arraksen Kuninkaallisen Yhteisön (The Royal Society of Arras), joka myönsi vuonna 1831 hänelle kunniapalkinnon merkittävästä tutkielmasta Mikä opiskelusysteemi on tasapainoisin ajanjakson tarpeisiin nähden? Hän oli useiden vuosien ajan Pariisin Frenologisen Yhteisön (The Phrenological Society of Paris) sihteeri ja osallistui aktiivisesti Magnetismin Yhteisön (The Society of Magnetism) työskentelyyn antaen paljon ajastaan somnambulismin, transsin, selvännäkemisen ja useiden muiden mesmerismiin liittyvien ilmiöiden käytännön tutkimuksiin. Tämä lyhyt luonnos hänen töistään on kylliksi näyttämään hänen mielensä aktiviteetin, tietojensa moninaisuuden ja erittäin korkea-asteisen käytännöllisyytensä sekä hänen jatkuvan ponnistelunsa ollakseen hyödyllinen kanssaihmisilleen.

1850-luvulla, jolloin ns. pyörivät pöydät[8] herättivät huomiota Euroopassa ja saattoivat toiseen ilmiöön, joka tunnettiin siitä lähtien spiritisminä[1] hän aavisti nopeasti näiden ilmiöiden todellisen luonteen olevan todiste suhteesta, jonka tähän asti oli enemmänkin epäilty olevan sen sijaan että olisi tiedetty sen olemisesta, suhteesta, joka yhdistää näkymätöntä maailmaa[4] ja näkyvää maailmaa. Koska hän näki ennalta tällä ihmisen tarkkailukentän laajenemisella olevan hyvin suuren merkityksen niin tieteelle kuin uskonnollekin, hän aloitti uuden ilmiön huolellisen tutkimisen. Hänen ystävällään oli kaksi tytärtä, joilla oli meediokykyjä[3]. Nämä olivat huolettomia, eloisia, rakastettavia lapsia, jotka pitivät eri ihmisten kanssa seurustelusta, tanssimisesta ja huvituksista. Istuen keskenään tai nuorten seuralaistensa kanssa he tavallisesti vastaanottivat kommunikaatioita, jotka olivat sopusoinnussa heidän maallisten ja jonkin verran pinnallisten taipumustensa kanssa. Kaikkien yllätykseksi kuitenkin havaittiin, että kun Kardec oli läsnä, nuorten naisten saamat viestit saivatkin hyvin tärkeitä ja vakavamielisiä piirteitä. Kun Kardec kysyi näkymättömältä älylliseltä olennolta, mikä aiheutti tämän muutoksen, hänelle kerrottiin, että ”paljon korkeamman kategorian Henget[2] kuin ne, jotka tavanomaisesti kommunikoivat näiden kahden nuoren meedion[12] kautta, ovat tulleet kommunikoimaan nimenomaan sinun takiasi ja jatkavat kommunikoimista, jotta voit täyttää tärkeän uskonnollisen tehtävän/mission.”

Ilmoituksesta hyvin yllättyneenä Kardec ryhtyi testaamaan sen totuudenmukaisuutta laatimalla eteneviä kysymyssarjoja koskien useita ihmisen elämän ongelmia ja maailmankaikkeutta, jossa olemme ja esitti ne näkymättömille keskustelukumppaneilleen. Hän sai heidän vastauksensa näihin kysymyksiin kahden nuoren meedion[12] kautta, jotka olivat halukkaita pyhittämään pari iltaa joka viikko tähän tarkoitukseen ja jotka saivat täten pöydän koputusten ja kirjoituslaudan[12] kautta vastauksia, jotka ovat tulleet spiritistisen[1] teorian perustaksi ja joita he olivat kykenemättömiä keksimään tai ymmärtämään.

Kun nämä keskustelut olivat jatkuneet lähes kahden vuoden ajan, hän huomautti eräänä päivänä vaimolleen saamiensa näkökantojen paljastamisesta, joita hänen vaimonsa oli seurannut älykkäällä myötämielisyydellä: ”Tämä on todellakin mielenkiintoisin asia! Keskusteluni näiden näkymättömien älykkäiden olentojen kanssa ovat mullistaneet ajatusmallini ja vakaumukseni kokonaan. Välitetyt opetukset muodostavat kokonaan uuden teorian ihmisen elämästä, velvollisuudesta ja kohtalosta, joka näyttää minulle täysin rationaaliselta ja johdonmukaiselta, ihailtavan selkeältä ja lohdullisilta sekä äärimmäisen kiinnostavilta. Minulla on suuri tahto julkaista nämä keskustelut kirjassa. Näyttää siltä, että se, joka tässä minua niin syvästi kiinnostaa, voi hyvinkin osoittautua kiinnostavaksi myös muille.” Hänen vaimonsa hyväksyi tämän idean lämpimästi, ja sitten Kardec esitti sen näkymättömille keskustelukumppaneilleen, jotka vastasivat tavanomaiseen tyyliinsä, että juuri he ehdottivat sitä hänen mieleensä ja että heidän kommunikaationsa oli tehty hänelle mutta ei yksin hänelle, vaan hänen tulisi ilmaista olemisen tarkoitus maailmalle, niin kuin hän aikoikin tehdä, ja että nyt oli tullut aika panna tämä suunnitelma käytäntöön. ”Kirjan, johon sinä tulet yhdistämään meidän ohjeistuksemme kokonaisuudeksi”, älykkäät olennot jatkoivat kommunikointiaan, ”tulet antamaan, enemmänkin meidän  teoksenamme kuin omanasi, nimellä Le Livre des Esprits (Henkien Kirja). Sinä et julkaise sitä omalla nimelläsi vaan nimimerkillä Allan Kardec (tämä oli vanha bretagnelainen nimi hänen äitinsä perheestä). Käytä omaa nimeäsi Rivail omissa jo julkaisemissasi kirjoissa mutta ota ja pidä tämä nimimerkki, jonka nyt annoimme, kirjaa varten, jonka aiot pian julkaista meidän käskyjemme mukaisesti sekä yleisesti ottaen kaikkea sitä työtä varten, joka sinun tulee tehdä täyttääksesi tehtävän/mission, josta jo aikaisemmin olemme sinulle kertoneet, joka on luotettu sinulle Luojan toimesta ja joka tulee asteittain avautumaan eteesi, kun etenet siinä meidän ohjauksemme mukaisesti.”

Kirja tuotettiin, julkaistiin ja myytiin hyvin nopeasti, ja se muutti ihmisten näkemyksiä ei ainoastaan Ranskassa vaan koko mantereella ja teki Allan Kardecin nimen hyvin tutuksi kaikille lukijoille, jotka tunsivat nimen ainoastaan tämän kirjan kautta. Niistä päivistä lähtien häntä kutsuttiin ainoastaan tällä nimellä pois lukien hänen henkilökohtaiset vanhat ystävänsä, joiden kanssa hän ja hänen vaimonsa käyttivät perheensä nimeä. Pian kirjan julkaisemisen jälkeen hän perusti Pariisin Psykologian Tutkimuksen Yhteisön (The Parisian Society of Psychologic Studies), jonka presidenttinä hän oli kuolemaansa saakka ja joka kokoontui aina perjantai-iltana hänen kotonaan tarkoituksenaan saada Hengiltä[2] kirjoittavien meedioiden[12] kautta ohjeistusta totuuden ja velvollisuuksien selventämiseen. Hän myös perusti ja toimitti kuolemaansa saakka kuukausittain ilmestyvää La Revue Sprite -lehteä, joka oli omistautunut puolustamaan Henkien Kirjassa esiin tuotuja näkökulmia.

Vastaavanlaisia yhdistyksiä muodostui nopeasti kaikkialle maailmaan. Monet julkaisivat tärkeydeltään eritasoisia aikakauslehtiä uuden opin tueksi, ja kaikki lähettivät Pariisin Psykologian Tutkimuksen Yhteisölle kaikista tärkeimmät vastaanottamansa Henkien[2] kommunikaatiot. Suunnaton massa Henkien[2] opetuksia, ainutlaatuisia niin lukumäärältään kuin alkuperänä olevien lähteiden moninaisuudelta, löysi täten tiensä Allan Kardecin käsiin, joka tutkiskeli, järjesteli ja koordinoi sitä väsymättömällä innostuksella ja omistautumisella yli viidentoista vuoden ajan. Materiaaleilla, jotka hän hankki kaikilta neljältä pallonpuoliskolta, hän laajensi ja täydensi Henkien Kirjaa niiden Henkien[2] ohjauksen mukaisesti, jotka olivat alun perin opin sanelleet. Kirjan ns. revisioitu versio, jonka hän julkaisi vuonna 1857, on tunnustettu oppikirjaksi Spiritualistisen Filosofian koulukuntaan, joka on yhdistetty niin läheisesti hänen nimeensä. Hän järjesteli myöhemmin samasta materiaalista neljä muuta teosta: Meedioiden Kirja (käytännön tutkielma meediokyvystä[3] ja Henkien[2] kutsumisesta kommunikaatioon) 1861, Evankeliumi Spiritismin Mukaan (selvitys moraalisuudesta spiritistisestä[1] näkökulmasta) 1864, Taivas ja Helvetti (jumalallisen vallan oikeudenmukaisuuden toteen näyttäminen ihmisille) 1865 ja Genesis (näyttäen spiritistisen[1] teorian yhdenpitävyyden modernin tieteen keksintöjen ja Mooseksen tekstien yleisen sävyn kanssa, kuten Henget[2] ovat sen selittäneet) 1868. Hän myös julkaisi kaksi lyhyttä tutkielmaa nimeltään Mitä on Spiritismi? ja Spiritismi tiivistettynä sen yksinkertaisimpaan ilmaisuun.

Täytyy myös huomauttaa mainittujen teosten yhteydessä, että Kardec ei itse ollut meedio[12] ja hän oli sen vuoksi pakotettu olemaan muiden henkilöiden meediokykyjen[3] auttamana saadakseen Henkien[2] kommunikaatioita, joista nämä teokset ovat lähtöisin. Teoria elämästä ja velvollisuuksista on yhdistetty niin välittömästi hänen nimeensä ja ahkerointiinsa, että sen on usein virheellisesti oletettu olevan yksistään hänen mielensä tuotos tai niiden Henkien[2] tuotos, jotka olivat häneen välittömässä yhteydessä. Tämä teoria on siksi paljon vähemmän henkilökohtaisen tai yksilöllisen mielipiteen ilmaisu kuin mitkä tahansa muut esille tulleet spiritualistiset teoriat tähän mennessä. Näin on, koska uskonnollisen filosofian perusta asettautui hänen teoksiinsa, jotka eivät olleet millään tavalla hänen oman älynsä tuotos, vaan asia oli yhtä uusi hänelle kuin kenelle tahansa kirjan lukijalle. Hän kehitteli sitä ajan mittaan suuren Henkien[2] joukon esittämistä ja useiden tuhansien meedioiden[12] välittämistä rinnakkaisista ilmauksista – meedioiden[12], jotka olivat tuntemattomia toisilleen ja jotka olivat eri maista sekä kaikista eri sosiaaliluokista.

Henkilönä Kardec oli hieman alle keskipituinen, raskasrakenteinen. Hänen päänsä oli suurikokoinen ja pyöreähkö, ja hänen silmänsä olivat vaaleat, harmaat. Nämä olivat hyvin tunnistettavia piirteitä. Hän muistutti enemmän saksalaista kuin ranskalaista. Hän oli luonteeltaan tarmokas ja sinnikäs mutta samanaikaisesti rauhallinen, huolellinen ja lähes kylmyyteen asti mielikuvitukseton sekä luonteeltaan epäuskoinen saamansa kasvatuksen johdosta. Hän oli tiukka, looginen perustelija, arvostetusti käytännöllinen ajatuksissaan ja työssään sekä vapaa mystiikasta ja hullaantumisesta. Koska hän ei ollut kunnianhimoinen ja hän oli välinpitämätön luksuselämää ja esillä olemista kohtaan, se vaatimaton tulo, jonka hän oli hankkinut opetuksesta ja kasvatuksellisten teostensa myynnistä, riitti hänen omaksumaansa vaatimattomaan elämäntyyliin. Tulot sallivat hänen omistaa kaikki spiritisten[1] kirjojen myynnistä ja kuukausittaisen La Revue Sprite -lehden myynnistä saadut tuotot hänen aloittamansa liikkeen levittämiseen. Hänen erinomainen vaimonsa vapautti hänet kaikesta kotiin liittyvästä ja maallisesta huolenpidosta ja mahdollisti siten  hänen täydellisen keskittymisensä tärkeään tehtävään, johon hän katsoi tulleensa kutsutuksi ja jota hän harjoitti poikkeamattomalla omistautuneisuudella, sulkien pois kaikki muut työt, harrastukset ja kumppanuudet siitä lähtien kun hän sen aloitti, kuolemaansa saakka. Hän ei tehnyt vierailuja läheisen ystäväpiirinsä ulkopuolelle, ja hän poistui hyvin harvoin Pariisista. Hän vietti talvet kaupungin sydämessä huoneissa, joissa hän julkaisi kuukausilehteään. Hän vietti kesänsä Villa Ségurissa, pienessä, lähes maalaismaisessa vetäytymispaikassa, jonka hän oli rakentanut ja asettanut vanhojen päivien kodiksi hänelle ja hänen vaimolleen ja joka sijaitsi esikaupunkialueella Champs de Marsin takana. Tämä alue on nyt halkaistu kaikkiin suuntiin leveillä teillä, ja sen päälle on nopeasti rakennettu, mutta tuona aikana se oli tietyntyyppistä hukkamaata, jota ehkä vielä voitiin pitää maaseutuna.

Hän oli vakava, hidaspuheinen, tavallaan vaatimaton muttei silti vailla tiettyä hiljaista arvokkuutta seurauksena vilpittömyydestä ja sinnikkyydestä, jotka olivat erottuvia piirteitä hänen luonteessaan. Hän ei tavoitellut eikä vältellyt keskusteluja muttei myöskään koskaan vapaaehtoiseksi kommentoinut asiaa, jolle oli elämänsä omistanut. Hän otti kohteliaasti vastaan kaikista maailmankolkista tulevia lukemattomia vieraita, jotka tulivat keskustelemaan hänen kanssaan niistä näkökulmista, joiden tunnistettu kannattaja hän oli. Hän vastasi kysymyksiin ja vastaväitteisiin, selitti vaikeudet ja toimitti tietoa kaikille vakavamielisille kyselijöille, joiden kanssa hän keskusteli vapaasti ja innostuneesti. Hänen kasvonsa valaistuivat silloin tällöin nerokkaalla ja ystävällisellä hymyllä huolimatta hänelle tyypillisestä niin vakavasta käytöksestä, että hänen ei tiedetä koskaan nauraneen.

Niiden tuhansien joukossa, jotka vierailivat hänen luonaan, oli useita merkittäviä henkilöitä yhteisön, kirjallisuuden, taiteiden ja tieteiden maailmasta. Kuningas Napoleon III, jonka kiinnostus spiritismiin[1] ei ollut salattu, tapasi hänet useaan kertaan ja kävi hänen kanssaan pitkiä keskusteluja Tuileries’ssa koskien Henkien Kirjan oppeja.

Kärsittyään useita vuosia sydäntaudista Kardec laati vuonna 1869 suunnitelmat uudelle spiritistiselle[1] organisaatiolle, joka jatkaisi opin levittämistä hänen kuolemansa jälkeen. Varmistaakseen organisaation olemassaolon hän antoi sille laillisen ja kaupallisen aseman. Hän aikoi tehdä siitä osakeyhtiön, jonka vastuulla on julkaista ja myydä kirjoja yhdeksänkymmenenyhdeksän vuoden ajan ja jonka oikeutena on myydä ja ostaa, jakaa osakkeita, vastaanottaa lahjoituksia, perintöjä jne. Tähän yhteisöön, jota tultiin kutsumaan Allan Kardecin teosten työn jatkamisen osakeyhtiöksi (The Joint Stock Company for the Continuation of the Works of ALLAN KARDEC), hän aikoi siirtää spiritististen[1] teosten sekä La Revue Sprite -lehden kirjalliset omistusoikeudet.

Allan Kardecia ei kuitenkaan oltu määrätty todistamaan tämän projektin toteutumista, jota kohtaan hän tunsi niin syvää kiinnostusta ja joka on siitä lähtien tullut toteutetuksi täydellisellä tarkkuudella hänen leskensä toimesta.

Maaliskuun 31. päivänä vuonna 1869, viimeisteltyään perustamisen ja säännöt hänen työtään jatkavalle yhteisölle, josta hän aavisti pian poistuvansa, hän istui Sainte Annen kadulla huoneensa työpöydän ääressä tuolilla ja sitoi paperipinkkaa, kun hänen kiireinen elämänsä tuli loppuunsa valtimonlaajentuman, josta hän oli pitkään kärsinyt, repeytymän vuoksi. Hänen taipaleensa maasta henkien maailmaan[4], johon hän oli läheisesti tutustunut, oli välitön, kivuton ja vailla huokausta tai väristyksiä, kaikista rauhallisin nukahtaminen ja uudelleenherääminen – sopiva loppu tämänkaltaiselle elämälle.

Hänen jäännöksensä haudattiin Montmartren hautausmaalle suuren ystäväjoukon läsnäollessa. Useat sadat kokoontuvat joka vuosi hänen poismenonsa vuosipäivänä, jolloin lausutaan muutamia juhlallisia sanoja sekä asetetaan tuoreita kukkia ja seppeleitä haudan päälle, kuten yleensäkin on tapana mannermaan hautaismailla.

On mahdotonta varmistua tarkalleen niiden lukumäärästä, jotka ovat omaksuneet Allan Kardecin esittämän näkökulman. Tämän opin omaksujat ovat arvioineet lukumääräksi useita miljoonia, mutta joka tapauksessa määrä on hyvin suuri. Aikakauslehtiä, jotka ovat omistautuneet näiden näkökulmien kannattamiseen useissa maissa, on jo yli neljäkymmentä, ja uusia on jatkuvasti ilmestymässä. Kardecin kuolema ei ole heikentänyt hänen esille tuomiensa näkemysten hyväksymistä, joihin uskovat ne, jotka pitävät näkemyksiä perustana, mutta ainoastaan perustana, uudelle uskonnolliselle totuudelle, joka oli Kristuksen ennustama, alkuna luvatulle ”useiden asioiden” paljastukselle, ”jotka ovat pysyneet piilossa maan perustamisesta lähtien” ja tietämykselle, johon ihmisrotu vielä ennustamisen ajankohtana ”ei ollut valmis”.

 Anna Blackwell

 

Katso myös...

Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×
Viite 2

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Esprit
Espírito
Spirit
Henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu[5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan[4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

 

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun[5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163:

×
Viite 3

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médiumnité
Mediunidade
Mediumship
Meediokyky

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Merkitys yleisesti: latinaa [medium] = välillinen, välittäjä

Kyky havaita Henkien[2] vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien[2] ja ihmisten välillä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MEDIUNIDADE

×
Viite 4

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

 

monde spirituel ou spirite, monde invisible
Mundo dos espíritos, mundo invisível
Spiritual world, invisible world
Henkien maailma, näkymätön maailma

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tällä termillä tarkoitetaan maailmaa, jossa Henget[2] ovat ja jota kutsutaan myös meille näkymättömäksi tai ei-materiaaliseksi maailmaksi. Se poikkeaa oleellisesti meidän maailmamme tiheästä materiasta. Kuten meidän maailmassammekin, myös Henkien maailmassa on lukemattomia yhdyskuntia, joissa Henget[2] elävät enemmän tai vähemmän onnellisesti taipumustensa ja moraalinsa mukaisesti. Tämä maailma on rajoitetusti kommunikoitavissa ja havaittavissa meediokykyjen[3] avulla.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto VI, 84…87 & 977; Dicionário de Filosofia Espírita – MUNDO ESPIRITUAL

×
Viite 5

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Âme
Alma
Soul
Sielu

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillisen elämän aikana Henki[2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134:

×
Viite 6

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe vital
Princípio vital
Vital  principle
Vitaali tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Elämä on seuraus vitaalin tekijän¹ vaikutuksesta/toiminnasta materian kanssa. Vitaali tekijä¹ on syy materian eläväisyyteen. Vitaali tekijä¹ on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille, kuten ihmisille, eläimille ja kasveille.

Elinten yhdistelmä muodostaa erään tyyppisen mekanismin, joka on elimissä olevan sisäisen aktiviteetin tai vitaalin tekijän¹ vetämä”. Vitaali tekijä¹ on orgaanisten kehojen liikkeelle paneva voima. Samanaikaisesti kun vitaali tekijä¹ antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja kehittää vitaalin tekijän¹ aktiviteettia samalla tavalla kuin lämpö kehittyy hankauksen kautta.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 67:

×
Viite 7

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Périsprit
Perispírito
Perispirit
Perispirit

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Termi tulee sanoista: périphéric (suomeksi: perifeerinen, reuna-, ulompi) ja esprit (suomeksi henki).

 

Sielulla[5] on kaksi päällystettä: Yksi hienojakoinen ja kevyt, joka on ensimmäinen ja jota kutsumme perispiritiksi. Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, joka on ruumis. Sielu[5] on näiden päällysteiden keskus niin kuin alkion ydin.

 

Ihminen on muodostunut kolmesta olennaisesta osasta:
1: ruumis tai materiaalinen olento, yhdenmukainen eläinten ruumiiden kanssa ja saman vitaalin tekijän[6] elävöittämä
2: sielu[5] eli ruumiillistunut[17] Henki[2], joka on ruumiissa
3: välittävä tekijä tai perispirit, puolimateriaalinen aine, joka toimii Hengelle[2] ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sielun[5] ja ruumiin. Ne ovat kuin hedelmän siemen, hedelmäliha ja kuori.

Puolimateriaalinen perispirit on ominaisuuksiltaan ei-materiaalisen Hengen[2] ja materiaalisen ruumiin väliltä. Se toimii välittäjänä ruumiin ja Hengen[2] välillä ja on tarpeen, jotta Henki[2] voisi olla yhteydessä materiaan ja päinvastoin.

Perispiritillä on se muoto, jonka Henki[2] haluaa, ja sellaisena se näyttäytyy teille joskus unessa tai valveilla voiden ottaa näkyvän ja jopa koskettamalla tuntuvan muodon.

Ks. Henkien Kirja – 95, 135, 141, 257

×
Viite 8

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Table tournante
Mesa girante
Table-turning
Pyörivä pöytä

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & Loppupäätelmä III

×
Viite 9

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe intelligent
Princípio inteligente
Intelligent principle
Älyllinen tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Maailmankaikkeus koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta:

 

1. Jumala, Luoja, kaikkien asioiden isä
2. älyllinen tekijä¹ eli henki[2a]
3. materiaalinen tekijä eli materia.

 

Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän eli hengen[2a] yksilöllistymiksi.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – 23, 27 ja 79

×
Viite 10

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide
Fluido
Fluid
Fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Nykyään sanalla fluidi tarkoitetaan normaalissa olosuhteissa (CNPT) virtaavia aineita (nesteet, kaasut ja plasma). Teoksen kirjoittamisen ajankohtana termillä fluidi¹ kuvattiin hienojakoisia, ihmiselle normaalisti havaitsemattomia energioita tai kenttiä (mm. sähköisyys, magneettikenttä).  Em. lisäksi, spiritistisessä opissa[1] termiä fluidi¹ käytetään mm. tiettyjen hienojakoisten ja normaalisti meille havaitsemattomien maailmankaikkeuden alkeisainesosasten nimityksen yhteydessä (esim. yleismaailmallinen fluidi[15]).

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868). Esim. Allan Kardec, Genesis Luku XIV, 4: Henkien maailman[4] fluidiset¹ osaset eivät ole meidän instrumenttiemme analysoitavissa eivätkä meidän tuntemustemme havaittavissa, sillä ne on tehty kosketettavissa olevaa materiaa eikä eteeristä, hienojakoista materiaa varten. Osa fluideista¹ on niin erilaisia, että voimme luoda niistä yhtä epätäydellisen teorian kuin sokea pystyy luomaan väreistä. Näiden fluidien¹ joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka ovat yhteydessä intiimisti ruumiilliseen elämään ja kuuluvat tietyllä tavalla maallisten asioiden piiriin. Tällaisten fluidien¹ tutkiminen on olennaista, koska se on ratkaisu hyvin suureen joukkoon ilmiöitä, joita ei voi selittää ainoastaan materian lakien mukaan.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – FLUIDO; Genesis –  Luku XIV

×
Viite 11

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Planchette
Prancheta
Planchette
Kirjoituslauta

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Levy, johon on kiinnitetty kynä, joka liikkuessaan muodostaa kirjoituksen levyn alle asetettuun paperiin. Joissakin kirjoituslaudoissa on kaksi rullaa helpottamassa kynän liikkumista paperin päällä. Kirjoitus syntyy, kun yksi tai useampi meedio[12] asettaa sormensa laudan päälle. Tätä käytettiin apuvälineenä kommunikaatiossa Henkien[2] kanssa spiritismin[1] alkuvaiheilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – PRANCHETA

×
Viite 12

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médium
Médium
Medium
Meedio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Meedio on meediokyvynsup>[3] omaava henkilö, joka voi toimia ihmisten ja Henkien[2] välikätenä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MÉDIUM:

×
Viite 13

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Magnétisme
Magnetismo
Magnetism
Magnetismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Spiritistisessä opissa[1] termillä magnetismi¹ ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa merkityksessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin.

Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettikentässä, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä/ryhmällä on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön/ryhmään. Sillä tarkoitetaan hienojakoista energiaa, jota me emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta[5] tai Hengistä[2]. Animaalisen magnetismin vaikutus voidaan havaita mm. hypnoosissa ja valveilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MAGNETISMO

×
Viite 14

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Somnambulisme
Sonambulismo
Sonambulism
Somnambulismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tyypillisesti somnambulismi¹-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan. Herättyään tästä tilasta henkilö ei useinkaan pysty kokonaisuudessaan muistamaan, mitä koki. Vastaava olotila voidaan saada provokoitua magnetismin[13] avulla. Tätä termiä käytetään tilasta, jossa ihminen on unta syvemmässä transsissa. Tällöin sielu[5] on suurimmalta osin vapautunut ruumiista (ollen kuitenkin vielä side, joka yhdistää ne). Tietyillä selvännäkijöillä em. voi tapahtua valveilla ollessa spontaanisti.

Ks. Henkien Kirja – 455, 425…438

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide universel
Fluido universal
Universal fluid
Yleismaailmallinen fluidi¹

 

Tämä alkeellinen tekijä on levittäytynyt kaikkialle ja ns. kyllästää kaiken, eikä sitä voi mitata normaaleilla menetelmillä. Yleismaailmallinen fluidi¹ on asetettu hengen[2a] ja materian välille. Materian täytyy yhdistyä yleismaailmalliseen fluidiin¹, jonka tehtävänä on toimia välikätenä hengen[2a] ja itse materian välillä, koska materia on liian karkeajakoinen, jotta henki[2a] voisi harjoittaa toimintaa suoraan materiassa. Se on altis, materian kanssa syntyvien lukemattomien yhdistelmien kautta sekä hengen[2a] toiminnan alla, tuottamaan loputtoman määrän asioita (mm. sähköisyys, vitaali tekijä[6], perispirit[7]), joista tunnemme vain hyvin pienen osan.

Yleismaailmallinen fluidi¹ asettaa Henkien[2] välille erään jatkuvan kommunikaation; se on Henkien[2] ajatuksia kuljettava tekijä, kuten ilma on ääntä kuljettava aine. Se on erään tyylinen maailmankaikkeuden sähkötin, joka yhdistää kaikki maailmat ja sallii Henkien[2] kommunikoida yhdestä maailmasta toiseen.

Ks. Henkien Kirja – 27, 65, 94 & 282; Genesis – Luku II, 24:

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide vital
Fluido vital
Vital fluid
Vitaali fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Vitaali tekijä[6] on peräisin eräästä maailmankaikkeudellisesti levittäytyneestä erityislaatuisesta fluidista[10]. Tämä on siis vitaali fluidi¹, joka joidenkin mielipiteiden mukaan ei millään tavalla eroa eläimellisestäsähköisestä energiasta, jolle annetaan myös nimiä magneettinen fluidi, hermostollinen fluidi jne.

Elimet tulevat ns. kyllästetyiksi vitaalilla fluidilla¹. Tämä vitaali fluidi[16] antaa kaikille organismin osille aktiviteetin. Vitaali fluidi[16] ehtyy ja voi tulla riittämättömäksi ylläpitämään elämää, jos sitä ei uudisteta imeyttämällä ja sulauttamalla niitä aineita, jotka sitä sisältävät.

Vitaalin fluidin[16] määrä ei ole kaikissa orgaanisissa eliöissä sama. Sen määrä vaihtelee lajin mukaan, sen määrä vaihtelee kussakin yksilössä ja sen määrä on erilainen saman lajin eri yksilöissä. On olemassa joitakin, jotka ovat ns. kyllästettyjä vitalilla fluidilla[16], kun taas toisilla on sitä ainoastaan juuri välttämätön määrä. Sen takia elämä on joillekin aktiivisempi, energisempi ja tietyllä tavalla yltäkylläisempi.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 70:

×
Viite 17

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Incarner
Encarnar
Incarnate
Ruumiillistua

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillistumisella tarkoitetaan ruumiiseen syntymistä. Kun Henki[2] tulee syntymään, se lähestyy (itsensä tai muiden toimesta) äitiään ja yhdistyy uuteen ruumiilliseen olentoon, joka muodostuu hedelmöityksen hetkestä lähtien. Se tulee asteittain kehittymään alkiosta sikiöksi, kunnes syntyy. Koska Henki[2] kokee kehitystaipaleellaan lukuisia perättäisiä ruumiillisia elämiä, termin ruumiillistua paikalla käytetään myös termiä jälleensyntyä.  Toisin kuin eräissä muissa uskomuksissa, ruumiillistuminen ei koskaan tapahdu kehityksen vastaisesti. Näin ollen ihmisen Henki[2] ei voi tulevassa elämässä elävöittää esim. eläimen ruumista, koska eläin on kehitysasteeltaan alemmalla tasolla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – ENCARNAR; Henkien Kirja – 166…170 & 222:

×
Viite 18

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Charité
Caridade
Charity
Hyväntekeväisyys

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Hyväntekeväisyys = Hyväntahtoisuus kaikkia kohtaan, armahtavaisuus toisten epätäydellisyyksiä kohtaan ja loukkausten anteeksiantaminen.”

Ks. Henkien Kirja – 886

×
Viite 19

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Obsession
Obsessão
Obsession
Obsessio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Obsessio on jatkuva toiminta, jota pahantahtoinen Henki[2] harjoittaa yksilöön.”

 

Lähde: Meedioiden Kirja XXIII, 237:
”Obsessio tarkoittaa hallitsevuutta, jota alhaiset Henget[2] pystyvät pitämään tiettyihin ihmisiin. Jos nämä yltävät saamaan jonkun henkilön valtansa alle, ne samaistuvat sen henkilön oman Hengen[2] kanssa ja ohjaavat tätä kuin lasta.”

”Obsessio näyttää erilaisia tunnusmerkkejä, jotka on tarpeen erotella ja jotka johtuvat sidonnaisuuden tasosta ja tuottamiensa vaikutusten luonteesta.”

Ks. Evankeliumi Spiritismin Mukaan XXVIII, 81:

×
Viite 20

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Centre spirite
Centro espírita
Spiritist centre
Spiritistinen keskus

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tässä viitataan spiritistisiin ryhmiin tai toiminnallisiin keskuksiin, joissa harjoitetaan yhteisen hyvän eteen spiritismin[1] aktiviteettejä, kuten esim. opiskellaan yhdessä

spiritististä oppia[1], järjestetään spiritistiseen oppiin[1] liittyviä esitelmiä, harjoitetaan hyväntekeväisyyttä, harjoitetaan meediokykyäsup>[3] vakavamielisesti spiritistisen opin[1] periaatteiden mukaisesti.

×
Viite 21

 

Kääntäjän huomautus:
Allan Kardecin teoksissa mainitut raamatun lainaukset ovat suoria käännöksiä rankankielisestä Le Maistre Sacyn raamatusta 1800-luvulta. Em. syystä Kardecin teoksissa raamatun lainaukset eivät vastaa kirjaimellisesti viimeisintä suomenkielisen raamatun käännöstä.

×
Viite 2a

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

esprit
espírito
spirit
henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Henkien Kirjassa, kun tämä termi on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kyseessä on tietyn yksilön Henki[2], kuten erään ihmisen Henki[2]. Kun termi henki on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä ei tarkoiteta yksilöä vaan yleisesti maailmankaikkeuden ei-materiaalista, älyllistä tekijää[9]. Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän[9] eli hengen yksilöllistymiksi.

Ks. Henkien Kirja – 23 & 79:

×