Allan Kardecin pääteos vihdoin suomen kielellä

(Allan Kardec: ”Genesis, ihmeet ja ennustukset”, ilmestynyt tammikuussa 2017. 423 sivua. Kustantaja Allan Kardecin opin ystävät ry. ISBN 978-952-7134-05-4.)

Tätä nyt suomeksi julkaistua kirjaa voidaan hyvällä syyllä pitää Allan Kardecin pääteoksena. Se on myös kaikkein tieteellisin. Se käsittelee teemoja, joita uskonto on pitänyt kiistattomina sielun kuolemattomuuden valossa, yhdistäen kristillisen ajattelun ja tieteelliset havainnot. Se tarjoaa lukijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden ymmärtää ja tutkia yleismaailmallisesti kiinnostavia sekä materiaalisen että henkisen maailman teemoja käsiteltynä loogisella, järkeenkäyvällä ja paljastavalla tavalla.

Kirja on jaettu kolmeen osaan:

Ensimmäisessä osassa kerrotaan tuonpuoleisesta systemaattisesti kerätyistä opetuksista ja analysoidaan Maa-planeetan alkuperää välttäen mystiset ja taianomaiset tulkinnat sen luomisesta.

Toinen osa analysoi ihmeitä ja erityisesti Evankeliumiin sisältyviä epätavallisia ilmiöitä. Aukoton lähestymistapa poistaa yliluonnollisuuden kaikista maallisen elämän näkökohdista ja kutsuu meitä tutkimaan ja havainnollistamaan kaikkia ilmiöitä, jotka ensisilmäyksellä näyttävät olevan luonnonlakien vastaisia.

Kolmas osa keskittyy Evankeliumin ennustuksiin, ajan merkkeihin ja uuteen sukupolveen, jonka saapuminen tulee olemaan ihmiskunnan uuden, oikeudenmukaisuuteen, rauhaan ja veljeyteen perustuvan ajan alku.

Genesis-kirjan kahdeksassatoista luvussa esitettyjen aiheiden perusta on suurten jumalallisten lakien muuttumattomuus. Jos jokin ilmiö vaikuttaa näiden lakien vastaiselta, se johtuu siitä, että tiede ei vielä tunne kaikkia luonnonlakeja.

Kirjailijasta:

Hippolyte Léon Dénizard Rivail (1804–1869) eli Allan Kardec syntyi Ranskan Lyonissa ja opiskeli Johann Heinrich Pestalozzin instituutissa Sveitsissä. Hän oli kielitieteilijä ja luonnontieteiden opettaja. Hän kirjoitti useita oppikirjoja esimerkiksi kieliopista, matematiikasta ja pedagogiikasta ja oli monen oppineen yhteisön kuten Arrasin kuninkaallisen akatemian jäsen. Kirjojensa kautta Rivail kehitti Ranskan koulutusjärjestelmää. Hän myös luennoi astronomiasta, kemiasta ja fysiikasta sekä fysiologiasta eri oppilaitoksissa.

Rivail törmäsi 1850-luvulla Pariisissa hyvin suosituksi tulleiden spiritististen salonkien hämmentäviin tapahtumiin. Niissä esiintyneet ilmiöt herättivät hänen mielenkiintonsa ja hän lähti selvittämään tiedemiehen perusteellisuudella, mistä tässä asiassa oli kysymys.

Tämä johti valtavaan, viisitoista vuotta kestäneeseen tutkimustyöurakkaan, jonka aikana hän keräsi ensin Ranskassa ja jo parin vuoden jälkeen maailmanlaajuisesti meedioiden avulla henkimaailmasta saatua tietoa. Nämä tiedot hän esitteli yleisölle kirjailijanimellä Allan Kardec julkaisemissaan viidessä kirjassa:

”Henkien kirja” ilmestyi 1857 (suomennos 2010),
”Meedioiden Kirja” 1861 (suomennos 2012),
”Evankeliumi Spiritismin mukaan” 1864 (suomennos 2010)
”Taivas ja Helvetti” 1865 (suomennos 2014) ja
”Genesis, ihmeet ja ennustukset” 1868 (suomennos 2017).

Mielestäni Allan Kardecin kokoama tieto on tärkeä osa jokaisen henkisen tien kulkijan kotikirjastoa.”

Mikko Kyöstilä

LISÄTIETOJA:

Mikko Kyöstilä, Genesis-kirjan suomentaja, p. 0400 317 427, sähköposti: mikko.kyostila@gmail.com
Pekka Kaarakainen, kustantajan Allan Kardecin opin ystävät ry:n puheenjohtaja ja muiden Allan Kardecin kirjojen suomentaja, p. 040 860 6713, sähköposti: pekka.kaarakainen@windowslive.com

Kustantajan kotisivut: www.allankardec.fi,

Facebook-sivu: www.facebook.com/allankardecfinland

Median arvostelukappalepyynnöt: kirja@allankardec.fi

Katso myös...