Richard Simonettin Kirjat

Kuka pelkää kuolemaa?

”Kuolemaa käsittelevillä luonnoillani minulle esitettiin toistuvasti kysymyksiä itsemurhasta, äkillisestä kuolemaan johtavasta onnettomuudesta, lasten kuolemasta, elinten lahjoituksesta, polttohautauksesta, eutanasiasta, abortista, varomattomuuden aiheuttamasta kuolemasta, erilaisista kuolemaan johtavista riippuvuuksista, kuoleman ennakkoaavistuksista, sekä siitä – kuinka sielu oikein irtaantuu ruumiista, jne.

Lisää...

Näin syntyi ajatus tämän teoksen kirjoittamisesta keskittyen yleisimmin esitettyihin kysymyksiin. Tämä teos on erään tyyppinen kuolemaa käsittelevä alkeistietokirja. Se sisältää kaikille kiinnostavaa tietoa uskonnosta riippumatta, koska ei ole ketään, joka läpikävisi elämän ilman, ettei joutuisi kuoleman kanssa tekemisiin joko suoranaisesti tai välillisesti.

Tulisin hyvin onnelliseksi, jos tämä alkeistieto-opus auttaisi jotakuta hälventämään kuolemaan liittyvät pelkonsa ja epäilyksensä. Näin tulee tapahtumaan, kun ymmärtää paremmin, että kuolema ainoastaan palauttaa meidät täältä tuonpuoleiseen (Henkien) maailmaan.”


Itsemurha:

Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää syyt ja seuraukset

…”mikäli elämä rajoittuisi ainoastaan kehdon ja haudan välille, silloin itsemurha olisi loistava ratkaisu maanpäällisiin kipuihin ja ongelmiin.

Tosiasia kuitenkin on, että olemme kuolemattomia. Olemme jo eläneet ennen kehtoon joutumistamme ja jatkamme elämäämme haudankin jälkeen. Siellä tulemme vastaamaan niiden tekojemme seurauksista, joita olemme saaneet aikaan elämässämme ja kehossamme…”

simonettiRichard Simonetti

Richard Simonetti syntyi vuonna 1935 Barussa, Sao Paulon osavaltiossa Brasiliassa. Hän on kirjoittanut 40 kirjaa henkiopista. Hänen teostaan “Kuka pelkää kuolemaa” on myyty yli 200.000 kappaletta. Hän on toiminut myös brasilialaisten henkisten lehtien, kuten The Reformer, O Clarim, The Bugle ja The Spiritist Newspaper kolumnistina. Jäätyään eläkkeelle Bank of Brasilista vuonna 1986 Richard Simonetti omistautui hyväntekeväisyystyöhön kotikaupungissaan Barussa sijaitsevassa henkisessä keskuksessa Amor e Caridadessa. Siellä rakkauden ja hyväntekeväisyyden keskuksessa hän harjoittaa huomattavaa hyväntekeväisyystyötä, joka kohdistuu avunantamiseen ja sosiaaliseen tietoisuuteen.