Artikkelit

 


allan_kardec_2

Allan Kardecin tutkimus – Tietoa tuonpuoleisesta

Tämä artikkeli kertoo olosuhteista, joissa Allan Kardecin teokset julkaistiin. Artikkelissa kerrotaan minkä näkökannan ne toivat esille ja kuinka ne yhdistivät tieteen ja uskonnon näkemyksiä. Lisäksi se nostaa esiin kysymyksiä, jotka koskettavat meidän jokaisen elämää.

Lue lisää…


Kuinka spiritismi sai alkunsa

Ensimmäiseksi tarkkailtiin erilaisten kappaleiden liikkumista. Ilmiötä kutsuttiin kansanomaisesti pyöriväksi pöydäksi[8] tai pöytien tanssiksi. Tämä ilmiö, joka nähtävästi havaittiin ensimmäiseksi Amerikassa. Seuraavaksi se eteni nopeasti Euroopan ja muiden maailman osien läpi. Aluksi ilmiö herätti paljon epäuskoisuutta, mutta vähän ajan kuluttua kokemusten paljous ei enää sallinut todellisuuden epäilyksenalaiseksi asettamista.

Lue lisää…


 

Spiritismin tieteellinen, filosofinen ja uskonnollinen näkökulma

Voidaan myös oikeutetusti sanoa, että spiritismi[1] on tiede, joka näytti toteen kokeellisesti sielun[5] olemassaolon ja sen kuolemattomuuden. Tämä on spiritismin[1] tieteellinen näkökulma, jonka käytännöllistä puolta tarkastellaan lähemmin teoksessa Meedioiden Kirja.
Spiritismin [1] filosofinen näkökulma on seikkaperäisesti esitetty teoksessa Henkien Kirja, joka on koonnos korkeimpien Henkien[2] opetuksista.
Spiritismin[1] uskonnollinen näkökulma on esitetty teoksessa Evankeliumi Spiritismin Mukaan, joka on metodollisesti useista eri lähteistä kerätty kokoelma korkeimpien Henkien[2] moraalista opetuksista.

Lue lisää…


 

Jälleensyntyminen

Huomiot ruumiillisten elämien moninaisuudesta.

Lue lisää…


Tietoisuus ei lopu kuolemaan

Yhdysvaltalainen neurokirurgi Eben Alexander on kohahduttanut maailmaa kertomalla kuolemanrajakokemuksestaan, jonka myötä hän uskoo tietoisuutemme olevankin aivoista riippumatonta. Katso haastattelu miehestä, joka vakuuttaa elämän jatkuvan kuoleman jälkeen.

Lue lisää…


forgiveness2


Evankeliumi kotona

Mikä oikein on… Evankeliumi kotona yhteishetki ?

 Evankeliumi hyvin ymmärrettynä tulee paremmin
omalla esimerkillä näytetyksi ja tunnetuksi.”

Lue lisää…

Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×
Viite 2

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Esprit
Espírito
Spirit
Henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu[5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan[4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

 

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun[5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163:

×
Viite 5

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Âme
Alma
Soul
Sielu

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillisen elämän aikana Henki[2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134:

×
Viite 8

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Table tournante
Mesa girante
Table-turning
Pyörivä pöytä

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & Loppupäätelmä III

×