Evankeliumi Spiritismin Mukaan

Allan Kardec

Henkien Kirja sisältää spiritistisen opin eli spiritismin kokonaisuudessaan. Evankeliumi Spiritismin Mukaan syventyy opin moraaliseen näkökulmaan. Se tulkitsee Jeesuksen elämänohjeita ja antaa niihin loogisen selityksen ja liittää niihin kunkin aihepiirin mukaisia kommunikointeja.

Kristuksen moraali evankeliumin mukaan on tie varmaan kehitykseen ja onnellisuuteen kaikkien ihmisten kohdalla. Teos soveltuu yleismaailmalliseksi moraaliseksi ohjeeksi elämän kaikkiin hetkiin. Lisäksi se tarjoaa kaikille lohdutusta ja toivoa elämän vaikeimpiin tilanteisiin. Sen harjoittaminen on ratkaisu kaikkiin ihmisen ongelmiin ja päämäärä jokaiselle ihmiselle. Siitä ovat löytäneet sisältöä kaikkien eri pääuskontojen edustajat sekä myös ne, joilla ei ole ollut uskonnollista vakaumusta.
Sen sijaan että sanoisi: usko ensin ja tulet ymmärtämään myöhemmin, spiritistinen oppi sanoo:

“ymmärrä ensin ja tulet uskomaan myöhemmin jos niin haluat”

(La Revue Sprite, 1867, s. 40. Allan Kardec)

 

Tilaa kirja