Spiritismi lyhyesti

Allan Kardec

Hyvin harvoilla suomessa on tietoa siitä, mitä spiritismi tai ts. spiritistinen oppi itse asiassa tarkoittaa ja miten se vaikuttaa ihmisten ajatteluun. Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (henki) ja sanan loppuosa -isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä). Se perustuu Allan Kardecin kokeellista menetelmää soveltaneeseen pitkäaikaiseen tutkimukseen. Tämä oppi ja sen periaatteet ovat hyvin tiivistetysti esitetty tässä teoksessa. Laajempi kokonaisuus spiritistisestä opista on systemaattisesti esitetty kysymysten ja vastausten muodossa Allan Kardecin tärkeimmässä teoksessa Henkien Kirja.

Ympäri maailmaa on nykyään tuhansittain ryhmiä, jotka opiskelevat tätä oppia. Se on jokaiselle ihmiselle, joka haluaa vakavamielisesti kohdata vastauksia kysymyksiin, mistä tulen, minne menen tämän elämän jälkeen, mikä on elämän ja sen kärsimysten tarkoitus. Lukemattomat ihmiset ovat saaneet siitä voimaa käydä vaikeuksiensa yli ja ovat kiitollisia sen tuomasta lohdusta ja toivosta. Sen johdattamana on syntynyt laaja hyväntekeväisyystyö, joka koskettaa koko ajan kasvaen jo miljoonia ihmisiä.

 

Tilaa kirja