Yleismaailmallinen fluidi

Viite [15]
 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):     Fluide universel

Portugalin kielellä:                             Fluido universal

Englannin kielellä:                             Universal fluid

Termi käännettynä suomen kielelle:  Yleismaailmallinen fluidi¹


Tämä alkeellinen tekijä on levittäytynyt kaikkialle ja ns. kyllästää kaiken, eikä sitä voi mitata normaaleilla menetelmillä. Yleismaailmallinen fluidi¹ on asetettu hengen [2a] ja materian välille. Materian täytyy yhdistyä yleismaailmalliseen fluidiin¹, jonka tehtävänä on toimia välikätenä hengen [2a] ja itse materian välillä, koska materia on liian karkeajakoinen, jotta henki [2a] voisi harjoittaa toimintaa suoraan materiassa. Se on altis, materian kanssa syntyvien lukemattomien yhdistelmien kautta sekä hengen [2a] toiminnan alla, tuottamaan loputtoman määrän asioita (mm. sähköisyys, vitaali tekijä [6], perispirit [7]), joista tunnemme vain hyvin pienen osan.

Yleismaailmallinen fluidi¹ asettaa Henkien [2] välille erään jatkuvan kommunikaation; se on Henkien [2] ajatuksia kuljettava tekijä, kuten ilma on ääntä kuljettava aine. Se on erään tyylinen maailmankaikkeuden sähkötin, joka yhdistää kaikki maailmat ja sallii Henkien [2] kommunikoida yhdestä maailmasta toiseen.

Ks. Henkien Kirja – 27, 65, 94 & 282; Genesis – Luku II, 24: