Kommunikointeja tuonpuoleisesta

writing

LÄHTEET: Lähteet kommunikoinneille on mainittu erikseen kunkin viestien lopussa.

Tänä päivänä on tarjolla lukemattomia meediokyvyn[3] (tai ts. kanavoinnin) kautta saatuja kirjoituksia, joiden moraalin ja tietämyksen taso vaihtelee äärettömästi. Näistä kommunikoinneista onkin syytä muistaa seuraava Henkien Kirjassa esitetty huomio:

 ”Muodostakaa siis mielipiteenne Hengistä[2] niiden opetuksien puhtauden kautta. Älkää unohtako, että Henkien[2] keskuudessa on niitä, jotka eivät vielä luopuneet ajatusmalleista, joita ottivat mukaansa ruumiillisesta elämästä. Ymmärtäkää erottaa tällaiset niiden kielenkäytöstä. Muodostakaa niistä mielipide sen yhdistelmän mukaan, mitä ne teille kertovat. Nähkää, onko niiden ajatusmalleissa loogista kytkentää ja paljastuuko niistä tietämättömyyttä, ylpeyttä tai pahantahtoisuutta. Tiivistetysti sanottuna: nähkää, onko niiden sanoissa aina tietämyksen tunnusmerkkejä, joita todellinen ylemmyys ilmaisee.

Tälle sivulle kootut Henkien[2] viestit ovat pelkästään hyväntekeväisyydestään tunnettujen meedioiden[12] kirjoittamia. Tarkastelemalla näiden meedioiden[12] vaatimattomuutta ja uhrautuvaisuutta lähimmäisen auttamiseksi, sekä heidän kauttaan ilmaisseiden Henkien[2] kielenkäyttöä, kukin voi arvioida näiden kommunikointien korkeaa moraalia.

 Unohdetut almut

Anna mitä voit antaa, sillä tavalla jolla voit antaa ja niin paljon kuin voit antaa – toisten hyväksi – mutta muista aina nämä unohdotetut almut…

Veljellinen äänensävy niiden kanssa, jotka eivät sinua miellytä…

Ystävällinen hymy odottamattomalle vieraalle…

Hyväntahtoinen hetki ystävän valistamiseksi…

Lohduttava keskustelu henkilön kanssa, jonka läsnäolo on sinulle vastenmielinen…

Jalomielinen hiljaisuus niiden provokointien edessä, jotka eivät vielä sinua ymmärrä…

Pieni ystävällinen ele yleisellä tiellä…

Rakentava huomautus niiden puolesta, jotka eivät ole läsnä…

Yksinkertainen palvelus tuntemattomille ihmisille…

Rukous sinua vastustavien puolesta…

Huomaavaisuus ikääntyneimpiä kohtaan…

Suojelu lapselle…

Pikainen visiitti sairasta katsomassa…

Sydämmellinen viestilappu kannustusta tarvitsevalle veljellesi…

Hellyydenosoitus kotona…

Apu masentuneille…

Optimistinen sana sinua kuulevalle…

Kehittävä lukeminen…

Kunnioitus tuntemattomia asiantiloja kohtaan…

Luonnon auttaminen…

Pyyteetön yhteistyö hyvässä…

Älä etäänny kaikille siunatusta työstä.

Todellisen veljellisyyden pienet spontaanit eleet ovat varmat perustukset valon ja rakkauden valtakunnan rakentamisessa.

 Scheilla
(Kirjoittanut meedion  – Francisco Cândido Xavierin – välityksellä)

Lähde: Seguindo Juntos, Francisco Cândido Xavier – Espíritos Diversos

RUKOUS

Herra, opeta meitä:

Rukoilemaan työtä unohtamatta;

Antamaan katsomatta kenelle antaa;

Palvelemaan kysymättä mihin asti;

Kärsimään ketään loukkaamatta;

Edistymään vaatimattomuutta menettämättä;

Kylvämään hyvää ajattelematta seurauksia;

Antamaan anteeksi ilman ehtoja;

Käymään eteenpäin vaikeuksia laskematta;

Katsomaan ilman ilkeyttä;

Kuuntelemaan ilman aiheita turmelematta;

Puhumaan loukkaamatta;

Ymmärtämään lähimmäistä vaatimatta että itsekin saisi osakseen ymmärrystä toisten puolelta;

Kunnioittamaan lähimmäisiään itse arvonantoa vaatimatta;

Oman velvollisuutensa lisäksi antamaan parhaansa ilman että siitä pyytäisi tunnistusta.

Herra, vahvista meitä kärsivällisyyteen muiden vaikeuksia kohtaan, samoin kuin me tarvitsemme toisten kärsivällisyyttä meidän vaikeuksiamme kohtaan;

Auta meitä ennenkaikkea tunnistamaan että meidän kaikista korkein onnemme tulee muuttumattomasti olemaan Teidän tarkoitusperienne täyttäminen, missä ja kuinka tahansa Te tahdotte, tänään, nyt ja aina.

 Emmanuel
(Kirjoittanut meedion[12]  – Francisco Cândido Xavierin – välityksellä)

 Lähde: A Semente De Mostarda, Francisco Cândido Xavier 

Katso myös...

Viite 1

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:

Termi käännettynä suomen kielelle:

Doctrine spirite / Spiritisme
Doutrina espírita / Espiritismo
Spiritist doctrine / Spiritism
Spiritistinen oppi / Spiritismi

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Alkuperäisen ranskankielisen termin spiritisme alkuosa tulee latinankielen sanasta spiritus (englanniksi spirit, suomeksi henki) ja sanan loppuosa –isme ilmaisee aatetta tai oppia (ts. ismiä).

Spiritismi on joissakin tapauksissa väärinymmärretty tarkoittamaan ns. spiritismipelin harrastamista. Kyseessä on moraaliltaan paljon syvällisempi asia.

Ranskalainen Hippolyte Léon Denizard Rivail koonsi spiritismin eli spiritistisen opin 1800-luvun puolivälissä Allan Kardecin kirjailijanimellä julkaistuissa teoksissa: Henkien Kirja, Meedioiden Kirja, Evankeliumi Spiritismin Mukaan, Taivas ja Helvetti, Genesis. Spiritismi tai spiritistinen oppi omaa tieteellisen, filosofisen ja uskonnollisen näkökulman. Se perustuu materiaalisen maailman suhteisiin Henkien[2] tai Henkien maailmassa[4] olevien olentojen kanssa.

Termit spiritistinen oppi ja spiritismi tarkoittavat käytännössä samaa asiaa. Yleisessä käytössä termi spiritistinen oppi kattaa useimmiten vain opin, kun taas termi spiritismi kattaa myös spiritismiin liittyvän aktiviteetin, kuten esim. spiritistisen opin opiskelun ryhmissä, hyväntekeväisyystyön ja vakavamielisten tarkoitusperien mukaisen kommunikoinnin Henkien[2] kanssa. Nämä ovat tuottaneet ja tuottavat edelleen lisääntyvästi helpotusta lukemattomille ihmisille.

Nykyään spiritismillä, termin tässä alkuperäisessä merkityksessä, on jatkuvasta kasvustaan johtuen miljoonia kannattajia ympäri maailmaa.
Ks. Henkien Kirja – Johdanto I

×
Viite 2

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Esprit
Espírito
Spirit
Henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Sanalla Henki tarkoitetaan älyllistä, ei-materiaalista olentoa, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. Ruumiillisen elämän aikana Henki on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Kuoleman jälkeen Henki eli sielu[5] irtaantuu lyhyemmän tai pitemmän ajanjakson jälkeen ruumiista ja palaa Henkien maailmaan[4] säilyttäen yksilöllisyytensä.

 

Lisää termiin liittyen:
Ruumis on kuin vaate, joka on tietyn aikaa Hengen eli sielun[5] käytettävissä ja hajoaa ruumiillisen elämän loputtua.
Huomaa alla[2a] tämän termin merkitys silloin, kun se on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 134, 149 & 163:

×
Viite 3

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médiumnité
Mediunidade
Mediumship
Meediokyky

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Merkitys yleisesti: latinaa [medium] = välillinen, välittäjä

Kyky havaita Henkien[2] vaikutuksia. Tämä kyky on lähes kaikilla ihmisillä ja ilmenee hyvin erityyppisenä ja hyvin eritasoisena. Tätä kykyä riittävästi omaava henkilö voi palvella välittäjänä Henkien[2] ja ihmisten välillä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MEDIUNIDADE

×
Viite 4

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

 

monde spirituel ou spirite, monde invisible
Mundo dos espíritos, mundo invisível
Spiritual world, invisible world
Henkien maailma, näkymätön maailma

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:

Tällä termillä tarkoitetaan maailmaa, jossa Henget[2] ovat ja jota kutsutaan myös meille näkymättömäksi tai ei-materiaaliseksi maailmaksi. Se poikkeaa oleellisesti meidän maailmamme tiheästä materiasta. Kuten meidän maailmassammekin, myös Henkien maailmassa on lukemattomia yhdyskuntia, joissa Henget[2] elävät enemmän tai vähemmän onnellisesti taipumustensa ja moraalinsa mukaisesti. Tämä maailma on rajoitetusti kommunikoitavissa ja havaittavissa meediokykyjen[3] avulla.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto VI, 84…87 & 977; Dicionário de Filosofia Espírita – MUNDO ESPIRITUAL

×
Viite 5

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Âme
Alma
Soul
Sielu

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillisen elämän aikana Henki[2] on yhdistettynä ruumiiseen, ja silloin sitä kutsutaan useimmiten sieluksi[5]. Sielu on ei-materiaalinen olento, joka asuu meissä ja säilyy kuoleman jälkeen. (ks. viite [2]).

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 134:

×
Viite 6

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe vital
Princípio vital
Vital  principle
Vitaali tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Elämä on seuraus vitaalin tekijän¹ vaikutuksesta/toiminnasta materian kanssa. Vitaali tekijä¹ on syy materian eläväisyyteen. Vitaali tekijä¹ on materiaalisen elämän alkuperuste kaikille orgaanisille olioille, kuten ihmisille, eläimille ja kasveille.

Elinten yhdistelmä muodostaa erään tyyppisen mekanismin, joka on elimissä olevan sisäisen aktiviteetin tai vitaalin tekijän¹ vetämä”. Vitaali tekijä¹ on orgaanisten kehojen liikkeelle paneva voima. Samanaikaisesti kun vitaali tekijä¹ antaa virikkeitä elimille, elinten toiminta kiihtyy ja kehittää vitaalin tekijän¹ aktiviteettia samalla tavalla kuin lämpö kehittyy hankauksen kautta.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – Johdanto II & 67:

×
Viite 7

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Périsprit
Perispírito
Perispirit
Perispirit

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Termi tulee sanoista: périphéric (suomeksi: perifeerinen, reuna-, ulompi) ja esprit (suomeksi henki).

 

Sielulla[5] on kaksi päällystettä: Yksi hienojakoinen ja kevyt, joka on ensimmäinen ja jota kutsumme perispiritiksi. Toinen tiheä, materiaalinen ja painava, joka on ruumis. Sielu[5] on näiden päällysteiden keskus niin kuin alkion ydin.

 

Ihminen on muodostunut kolmesta olennaisesta osasta:
1: ruumis tai materiaalinen olento, yhdenmukainen eläinten ruumiiden kanssa ja saman vitaalin tekijän[6] elävöittämä
2: sielu[5] eli ruumiillistunut[17] Henki[2], joka on ruumiissa
3: välittävä tekijä tai perispirit, puolimateriaalinen aine, joka toimii Hengelle[2] ensimmäisenä päällysteenä ja yhdistää sielun[5] ja ruumiin. Ne ovat kuin hedelmän siemen, hedelmäliha ja kuori.

Puolimateriaalinen perispirit on ominaisuuksiltaan ei-materiaalisen Hengen[2] ja materiaalisen ruumiin väliltä. Se toimii välittäjänä ruumiin ja Hengen[2] välillä ja on tarpeen, jotta Henki[2] voisi olla yhteydessä materiaan ja päinvastoin.

Perispiritillä on se muoto, jonka Henki[2] haluaa, ja sellaisena se näyttäytyy teille joskus unessa tai valveilla voiden ottaa näkyvän ja jopa koskettamalla tuntuvan muodon.

Ks. Henkien Kirja – 95, 135, 141, 257

×
Viite 8

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Table tournante
Mesa girante
Table-turning
Pyörivä pöytä

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ranskassa ja muuallakin 1850-luvulla usein havaittu ilmiö, jossa pöydän nähtiin tekevän liikkeitä (kohoavan ilmaan, pyörivän sekä tekevän äkkinäisiä liikkeitä ilmassa, koputtavan lattiaa jne., vaikka sen ääreen istuneet henkilöt perääntyivät ja etääntyivät sivummalle) ilman fyysisesti havaittavaa aiheuttajaa. Allan Kardecin elämäntyö alkoi tämän fyysisen ja kiistattomasti havaitun ilmiön tutkimisesta.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita, MESA GIRANTE; Henkien Kirja – Johdanto I & Loppupäätelmä III

×
Viite 9

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Principe intelligent
Princípio inteligente
Intelligent principle
Älyllinen tekijä¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Maailmankaikkeus koostuu kolmesta pääasiallisesta osasta:

 

1. Jumala, Luoja, kaikkien asioiden isä
2. älyllinen tekijä¹ eli henki[2a]
3. materiaalinen tekijä eli materia.

 

Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän eli hengen[2a] yksilöllistymiksi.

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868).
Ks. Henkien Kirja – 23, 27 ja 79

×
Viite 10

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide
Fluido
Fluid
Fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Nykyään sanalla fluidi tarkoitetaan normaalissa olosuhteissa (CNPT) virtaavia aineita (nesteet, kaasut ja plasma). Teoksen kirjoittamisen ajankohtana termillä fluidi¹ kuvattiin hienojakoisia, ihmiselle normaalisti havaitsemattomia energioita tai kenttiä (mm. sähköisyys, magneettikenttä).  Em. lisäksi, spiritistisessä opissa[1] termiä fluidi¹ käytetään mm. tiettyjen hienojakoisten ja normaalisti meille havaitsemattomien maailmankaikkeuden alkeisainesosasten nimityksen yhteydessä (esim. yleismaailmallinen fluidi[15]).

Termin tarkoitusta voi selvittää syvällisemmin Allan Kardecin kirjasta Genesis (1868). Esim. Allan Kardec, Genesis Luku XIV, 4: Henkien maailman[4] fluidiset¹ osaset eivät ole meidän instrumenttiemme analysoitavissa eivätkä meidän tuntemustemme havaittavissa, sillä ne on tehty kosketettavissa olevaa materiaa eikä eteeristä, hienojakoista materiaa varten. Osa fluideista¹ on niin erilaisia, että voimme luoda niistä yhtä epätäydellisen teorian kuin sokea pystyy luomaan väreistä. Näiden fluidien¹ joukossa on kuitenkin sellaisia, jotka ovat yhteydessä intiimisti ruumiilliseen elämään ja kuuluvat tietyllä tavalla maallisten asioiden piiriin. Tällaisten fluidien¹ tutkiminen on olennaista, koska se on ratkaisu hyvin suureen joukkoon ilmiöitä, joita ei voi selittää ainoastaan materian lakien mukaan.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – FLUIDO; Genesis –  Luku XIV

×
Viite 11

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Planchette
Prancheta
Planchette
Kirjoituslauta

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Levy, johon on kiinnitetty kynä, joka liikkuessaan muodostaa kirjoituksen levyn alle asetettuun paperiin. Joissakin kirjoituslaudoissa on kaksi rullaa helpottamassa kynän liikkumista paperin päällä. Kirjoitus syntyy, kun yksi tai useampi meedio[12] asettaa sormensa laudan päälle. Tätä käytettiin apuvälineenä kommunikaatiossa Henkien[2] kanssa spiritismin[1] alkuvaiheilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – PRANCHETA

×
Viite 12

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Médium
Médium
Medium
Meedio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Meedio on meediokyvynsup>[3] omaava henkilö, joka voi toimia ihmisten ja Henkien[2] välikätenä. Meedioiden Kirja kokonaisuudessaan käsittelee tätä aihetta seikkaperäisesti.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MÉDIUM:

×
Viite 13

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Magnétisme
Magnetismo
Magnetism
Magnetismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Spiritistisessä opissa[1] termillä magnetismi¹ ei tarkoiteta magnetismia sen yleisesti fysiikassa tunnetussa merkityksessä, vaan viitataan animaaliseen magnetismiin.

Niin kuin normaalilla magneetilla on fyysinen vaikutus magneettikentässä, myös animaalisen magnetismin vaikutuksesta henkilöllä/ryhmällä on psyykkinen ja/tai orgaaninen vaikutus toiseen henkilöön/ryhmään. Sillä tarkoitetaan hienojakoista energiaa, jota me emme normaalisti havaitse ja joka säteilee ihmisen sielusta[5] tai Hengistä[2]. Animaalisen magnetismin vaikutus voidaan havaita mm. hypnoosissa ja valveilla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – MAGNETISMO

×
Viite 14

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Somnambulisme
Sonambulismo
Sonambulism
Somnambulismi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tyypillisesti somnambulismi¹-ilmiö tapahtuu nukkuessa, jolloin ihminen voi puhua ja jopa kävellä tiedostamattaan. Herättyään tästä tilasta henkilö ei useinkaan pysty kokonaisuudessaan muistamaan, mitä koki. Vastaava olotila voidaan saada provokoitua magnetismin[13] avulla. Tätä termiä käytetään tilasta, jossa ihminen on unta syvemmässä transsissa. Tällöin sielu[5] on suurimmalta osin vapautunut ruumiista (ollen kuitenkin vielä side, joka yhdistää ne). Tietyillä selvännäkijöillä em. voi tapahtua valveilla ollessa spontaanisti.

Ks. Henkien Kirja – 455, 425…438

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide universel
Fluido universal
Universal fluid
Yleismaailmallinen fluidi¹

 

Tämä alkeellinen tekijä on levittäytynyt kaikkialle ja ns. kyllästää kaiken, eikä sitä voi mitata normaaleilla menetelmillä. Yleismaailmallinen fluidi¹ on asetettu hengen[2a] ja materian välille. Materian täytyy yhdistyä yleismaailmalliseen fluidiin¹, jonka tehtävänä on toimia välikätenä hengen[2a] ja itse materian välillä, koska materia on liian karkeajakoinen, jotta henki[2a] voisi harjoittaa toimintaa suoraan materiassa. Se on altis, materian kanssa syntyvien lukemattomien yhdistelmien kautta sekä hengen[2a] toiminnan alla, tuottamaan loputtoman määrän asioita (mm. sähköisyys, vitaali tekijä[6], perispirit[7]), joista tunnemme vain hyvin pienen osan.

Yleismaailmallinen fluidi¹ asettaa Henkien[2] välille erään jatkuvan kommunikaation; se on Henkien[2] ajatuksia kuljettava tekijä, kuten ilma on ääntä kuljettava aine. Se on erään tyylinen maailmankaikkeuden sähkötin, joka yhdistää kaikki maailmat ja sallii Henkien[2] kommunikoida yhdestä maailmasta toiseen.

Ks. Henkien Kirja – 27, 65, 94 & 282; Genesis – Luku II, 24:

×
Viite 16

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Fluide vital
Fluido vital
Vital fluid
Vitaali fluidi¹

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Vitaali tekijä[6] on peräisin eräästä maailmankaikkeudellisesti levittäytyneestä erityislaatuisesta fluidista[10]. Tämä on siis vitaali fluidi¹, joka joidenkin mielipiteiden mukaan ei millään tavalla eroa eläimellisestäsähköisestä energiasta, jolle annetaan myös nimiä magneettinen fluidi, hermostollinen fluidi jne.

Elimet tulevat ns. kyllästetyiksi vitaalilla fluidilla¹. Tämä vitaali fluidi[16] antaa kaikille organismin osille aktiviteetin. Vitaali fluidi[16] ehtyy ja voi tulla riittämättömäksi ylläpitämään elämää, jos sitä ei uudisteta imeyttämällä ja sulauttamalla niitä aineita, jotka sitä sisältävät.

Vitaalin fluidin[16] määrä ei ole kaikissa orgaanisissa eliöissä sama. Sen määrä vaihtelee lajin mukaan, sen määrä vaihtelee kussakin yksilössä ja sen määrä on erilainen saman lajin eri yksilöissä. On olemassa joitakin, jotka ovat ns. kyllästettyjä vitalilla fluidilla[16], kun taas toisilla on sitä ainoastaan juuri välttämätön määrä. Sen takia elämä on joillekin aktiivisempi, energisempi ja tietyllä tavalla yltäkylläisempi.

Ks. Henkien Kirja – Johdanto II, 70:

×
Viite 17

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Incarner
Encarnar
Incarnate
Ruumiillistua

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Ruumiillistumisella tarkoitetaan ruumiiseen syntymistä. Kun Henki[2] tulee syntymään, se lähestyy (itsensä tai muiden toimesta) äitiään ja yhdistyy uuteen ruumiilliseen olentoon, joka muodostuu hedelmöityksen hetkestä lähtien. Se tulee asteittain kehittymään alkiosta sikiöksi, kunnes syntyy. Koska Henki[2] kokee kehitystaipaleellaan lukuisia perättäisiä ruumiillisia elämiä, termin ruumiillistua paikalla käytetään myös termiä jälleensyntyä.  Toisin kuin eräissä muissa uskomuksissa, ruumiillistuminen ei koskaan tapahdu kehityksen vastaisesti. Näin ollen ihmisen Henki[2] ei voi tulevassa elämässä elävöittää esim. eläimen ruumista, koska eläin on kehitysasteeltaan alemmalla tasolla.

Ks. Dicionário de Filosofia Espírita – ENCARNAR; Henkien Kirja – 166…170 & 222:

×
Viite 18

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Charité
Caridade
Charity
Hyväntekeväisyys

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Hyväntekeväisyys = Hyväntahtoisuus kaikkia kohtaan, armahtavaisuus toisten epätäydellisyyksiä kohtaan ja loukkausten anteeksiantaminen.”

Ks. Henkien Kirja – 886

×
Viite 19

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Obsession
Obsessão
Obsession
Obsessio

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
”Obsessio on jatkuva toiminta, jota pahantahtoinen Henki[2] harjoittaa yksilöön.”

 

Lähde: Meedioiden Kirja XXIII, 237:
”Obsessio tarkoittaa hallitsevuutta, jota alhaiset Henget[2] pystyvät pitämään tiettyihin ihmisiin. Jos nämä yltävät saamaan jonkun henkilön valtansa alle, ne samaistuvat sen henkilön oman Hengen[2] kanssa ja ohjaavat tätä kuin lasta.”

”Obsessio näyttää erilaisia tunnusmerkkejä, jotka on tarpeen erotella ja jotka johtuvat sidonnaisuuden tasosta ja tuottamiensa vaikutusten luonteesta.”

Ks. Evankeliumi Spiritismin Mukaan XXVIII, 81:

×
Viite 20

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:
Centre spirite
Centro espírita
Spiritist centre
Spiritistinen keskus

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Tässä viitataan spiritistisiin ryhmiin tai toiminnallisiin keskuksiin, joissa harjoitetaan yhteisen hyvän eteen spiritismin[1] aktiviteettejä, kuten esim. opiskellaan yhdessä

spiritististä oppia[1], järjestetään spiritistiseen oppiin[1] liittyviä esitelmiä, harjoitetaan hyväntekeväisyyttä, harjoitetaan meediokykyäsup>[3] vakavamielisesti spiritistisen opin[1] periaatteiden mukaisesti.

×
Viite 21

 

Kääntäjän huomautus:
Allan Kardecin teoksissa mainitut raamatun lainaukset ovat suoria käännöksiä rankankielisestä Le Maistre Sacyn raamatusta 1800-luvulta. Em. syystä Kardecin teoksissa raamatun lainaukset eivät vastaa kirjaimellisesti viimeisintä suomenkielisen raamatun käännöstä.

×
Viite 2a

 

Ranskan kielellä (alkuperäisteos):
Portugalin kielellä:
Englannin kielellä:
Termi käännettynä suomen kielelle:

esprit
espírito
spirit
henki

 

Sanan tarkoitus lyhennetyssä muodossa:
Henkien Kirjassa, kun tämä termi on kirjoitettu isolla alkukirjaimella, kyseessä on tietyn yksilön Henki[2], kuten erään ihmisen Henki[2]. Kun termi henki on kirjoitettu pienellä alkukirjaimella, sillä ei tarkoiteta yksilöä vaan yleisesti maailmankaikkeuden ei-materiaalista, älyllistä tekijää[9]. Vastaavasti kuten elottomat kappaleet voidaan käsittää materiaalisen tekijän eli materian yksilöllistymiksi, Henget[2] voidaan käsittää älyllisen tekijän[9] eli hengen yksilöllistymiksi.

Ks. Henkien Kirja – 23 & 79:

×