Henkien Kirja (Äänikirja)

.

Henkien Kirja

kuuntele ja lataa————

Sisällysluettelo 

Termistö ja viitteet

Biografia – Allan Kardec

Johdanto spiritistisen opin opiskeluun

Esipuhe

Kuuntele ja lataa

Kuuntele ja lataa

Kuuntele ja lataa

Kuuntele ja lataa

ENSIMMÄINEN OSA

Alkusyyt

Luku I – Jumala

Jumala ja äärettömyys;
Todisteita Jumalan olemassaolosta;
Jumalallisuuden tunnusmerkit;
Panteismi – kaikkijumaluus

Kuuntele ja lataa

Luku II – Maailmankaikkeuden yleiset alkutekijät

Asioiden alun tunteminen;
Henki ja materia;
Materian ominaisuudet;
Maailmankaikkeuden avaruus

Kuuntele ja lataa

Luku III – Luominen

Maailmojen muodostuminen;
Elävien olentojen muodostuminen;
Maan kansoittaminen, Aatami;
Ihmisen rotujen erilaisuudet;
Maailmojen moninaisuus;
Raamatun huomiot ja sopusointu luomiseen nähden

Kuuntele ja lataa

Luku IV – Vitaali tekijä

Orgaaniset ja epäorgaaniset oliot;
Elämä ja kuolema; Järki ja vaisto

Kuuntele ja lataa

TOINEN OSA

Henkien maailma

Luku I – Henget

Henkien alkuperä ja luonne;
Normaali primitiivinen maailma;
Henkien muoto ja läsnäolo useissa paikoissa samanaikaisesti;
Perispirit Henkien erilaiset luokat;
Henkien arvoasteikko;
Kolmas pääluokka – epätäydelliset;
Henget;
Toinen pääluokka – hyvät Henget;
Ensimmäinen pääluokka – puhtaat Henget;
Henkien kehittyminen;
Enkelit ja paholaiset

Kuuntele ja lataa

Luku II – Henkien ruumiillistuminen

Hengen ruumiillistumisen tarkoitus;
Sielu;
Materialismi

Kuuntele ja lataa

Luku III – Paluu ruumiillisesta elämästä Hengen elämään

Sielu kuoleman jälkeen;
Sielun eroaminen ruumiista;
Häiriintymisen vaihe ruumiin kuoleman jälkeen

Kuuntele ja lataa

Luku IV – Ruumiillisten elämien moninaisuus

Jälleensyntyminen;
Oikeudenmukaisuus jälleensyntymisessä;
Ruumiillistuminen erilaisiin maailmoihin;
Hengen kehitystie ruumiillisissa elämissä;
Lapsen kohtalo kuoleman jälkeen;
Henkien sukupuoli;
Isyys/äitiys, jonkun lapsena oleminen;
Fyysiset ja moraaliset samankaltaisuudet;
Synnynnäiset käsitykset

Kuuntele ja lataa

Luku V – Huomiot ruumiillisten elämien moninaisuudesta

Kuuntele ja lataa

Luku VI – Hengen elämä

Henki ruumiillisten elämiensä välisenä aikana;
Välilliset maailmat;
Henkien havainnot, tuntemukset ja kärsimykset;
Teoreettinen tutkielma Henkien tuntemuksista;
Koetusten valinta;
Suhteet haudan tuolla puolen;
Sympaattiset ja vihamieliset Henkien väliset suhteet;
Ruumiillisen elämän muistikuva;
Kuolleiden muistojuhla;
Hautajaiset

Kuuntele ja lataa

Luku VII – Paluu ruumiilliseen elämään

Johdanto paluuseen;
Ruumiin ja sielun yhtyminen;
Moraaliset ja älylliset kyvyt;
Elimistön vaikutus;
Vajaaälyisyys, hulluus;
Lapsuus;
Maalliset sympatiat ja antipatiat;
Menneisyyden unohtaminen

Kuuntele ja lataa

Luku VIII – Sielun vapautuminen

Nukkuminen ja unet; Henkien vierailut elävien joukossa;
Ajatustenvaihto tunnistamattomalla tavalla;
Letargia, katalepsia, näennäisesti kuollut;
Somnambulismi;
Ekstaasi;
Selvännäkeminen;
Teoreettinen tiivistelmä somnambulismista, ekstaasista ja selvännäöstä

Kuuntele ja lataa

Luku IX – Henkien vaikutukset ruumiillisessa maailmassa

Henkien tunkeutuminen ajatuksiimme;
Henkien tuntematon vaikutus ajatuksiimme ja tekoihimme;
Riivatut;
Häiriintynyt, kouristeleva tila;
Henkien kiintymys tiettyihin ihmisiin;
Suojelusenkelit: suojelevat, tutut ja meitä kohtaan sympatiaa tuntevat Henget;
Ennakkoaavistukset;
Henkien vaikutus elämän tapahtumiin;
Henkien toiminta luonnonilmiöiden yllä;
Henget taistelujen aikana;
Liitot;
Tuntemattomat voimat, talismaanit, loitsujat;
Siunaus ja kirous

Kuuntele ja lataa

Luku X – Henkien tehtävät ja toimet

Kuuntele ja lataa

Luku XI – Kolme valtakuntaa

Mineraalit ja kasvit;
Eläimet ja ihmiset;
Sielunvaellus

Kuuntele ja lataa

KOLMAS OSA

Moraaliset lait

Luku I – Jumalallinen tai luonnollinen laki

Luonnollisen lain ominaispiirteet;
Luonnollisen lain tuntemus;
Hyvä ja paha Luonnollisen lain jaokset

Kuuntele ja lataa

Luku II  – Palvonnan laki

Palvonnan tarkoitus;
Ulospäin näkyvä palvonta;
Mietiskelevä elämä;
Rukouksesta;
Polyteismi;
Uhraukset

Kuuntele ja lataa

Luku III – Työn laki

Työn tarpeellisuus;
Työn rajoittaminen, lepo

Kuuntele ja lataa

Luku IV – Lisääntymisen laki

Maapallon populaatio;
Rotujen perättäisyys ja kehitys;
Lisääntymisen esteet;
Avioliitto ja selibaatti;
Moniavioisuus

Kuuntele ja lataa

Luku V – Hengissä säilymisen laki

Itsesuojeluvaisto;
Hengissä säilymisen keinot;
Maan rikkauksien hyväksikäyttö;
Tarpeellinen ja tarpeeton;
Vapaaehtoiset kieltäymykset

Kuuntele ja lataa

Luku VI – Tuhoutumisen laki

Tarpeellinen ja liiallinen tuhoaminen;
Tuhoavat suuronnettomuudet;
Sodat;
Murha Julmuus;
Kaksintaistelu;
Kuolemantuomio

Kuuntele ja lataa

Luku VII – Yhteisön laki

Tarve yhteisön elämälle;
Elämä eristyksissä;
Vaitiololupaus;
Perhesiteet

Kuuntele ja lataa

Luku VIII – Kehityksen laki

Luonnollinen olotila;
Kehitystaival;
Rappeutuvat kansat;
Sivilisaatio;
Inhimillisen lakien kehitys;
Spiritismin vaikutus kehitykseen

Kuuntele ja lataa

Luku IX – Samanarvoisuuden laki

Luonnollinen samanarvoisuus;
Kykyjen erilaisuus;
Yhteisölliset eriarvoisuudet;
Eriarvoisuus rikkauksissa;
Rikkauden ja köyhyyden koetukset;
Miehen ja naisen oikeuksien samanarvoisuus;
Samanarvoisuus hautaan mennessä

Kuuntele ja lataa

Luku X – Vapauden laki

iLuonnollinen vapaus;
Orjuus;
Ajattelun vapaus;
Omantunnon vapaus;
Valinnanvapaus;
Tapahtumien väistämättömyys;
Tulevaisuuden tunteminen;
Teoreettinen yhteenveto ihmisten tekojen syistä

Kuuntele ja lataa

Luku XI – Oikeuden, rakkauden ja hyväntekeväisyyden laki

Oikeudenmukaisuus ja luonnolliset oikeudet;
Oikeus omaisuuteen;
Ryöstö;
Hyväntekeväisyys ja lähimmäisenrakkaus;
Äidin ja lapsen rakkaus

Kuuntele ja lataa

Luku XII – Moraalinen täydellisyys

Hyveet ja paheet;
Intohimot Itsekkyys;
Hyväntahtoisen ihmisen luonteenpiirteet Itsensä tunteminen

Kuuntele ja lataa

NELJÄS OSA

Toiveet ja lohdutukset

Luku I – Maalliset surut ja nautinnot

Suhteellinen onnellisuus ja onnettomuus;
Läheisten menettäminen;
Pettymykset;
Kiittämättömyys;
Tuhotut kiintymykset;
Toisiaan kohtaan antipatiaa tuntevien liitot;
Kuolemanpelko;
Vastenmielisyys elämää kohtaan;
Itsemurha

Kuuntele ja lataa

Luku II – Tulevat kärsimykset ja nautinnot

Olemattomuus;
Tuleva elämä Intuitio tulevista kärsimyksistä ja nautinnoista;
Jumalan puuttuminen rangaistuksiin ja palkitsemisiin;
Tulevien kärsimysten ja nautintojen luonne;
Väliaikaiset kärsimykset;
Hyvitys ja katumus;
Tulevien kärsimysten kesto;
Ruumiin ylösnouseminen;
Paratiisi, helvetti ja kiirastuli;

Kuuntele ja lataa

Loppupäätelmä

Kuuntele ja lataa

 

Jos sinulla on ongelma kuulla tai ladata audio, voit kokeilla avata toisella internet selaimella (Mozila, Firefox, Chrome)

Katso myös...