Luennot 2016

Meediokyky spiritsmin näkökulmasta - Tania Regina Cacador, tulkkaus Pekka Kaarakainen
Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.2.2016

"Meediokyky on pyhä kyky, jota täytyy harjoittaa pyhästi, uskonnollisesti."  (Evankeliumi Spiritismin Mukaan)

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Uuden aikakauden lapset - Michelle Kaarakainen, tulkkaus Pekka Kaarakainen
Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.2.2016

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Jeesuksen vertaus epärehellisestä huoneenhaltijasta - Cristina Rijskamp, tulkkaus Pekka Kaarakainen
Vääksy, Metsätähtisäätiö 3.6.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Brasilian matkalta opittua, osa 2 - Pekka Kaarakainen
Vääksy, Metsätähtisäätiö 5.6.2016 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mitä elämä on - Pekka Kaarakainen

Vääksy, Metsätähtisäätiö 7.8.2016

DescripLuento käsittelee elämää laajemmasta näkökulmasta kattaen myös syntymää edeltäviä ja kuoleman jälkeisiä vaiheita. Se vastaa Allan Kardecin koontamaan tietoon perustuen niin monelle mieliin nousseisiin kysymyksiin: ”Miksi elämässä kohdataan niin paljon vaikeuksia? Onko elämällä jokin suurempi tarkoitus? Mitä arvoa elämällä on?” Luento sisältää esimerkkitapauksia ihmisistä, jotka ovat vaikeuksiensa kautta saaneet suuremman sisällön elämälleen. Lisäksi luento tuo esiin hyödyllistä tietoa niille ihmisille, joka haluavat suojella elämää ja lisätä sen arvostusta. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Tilaisuuden luennoija Pekka Kaarakainen asui työtehtävissä 7 vuoden ajan Brasiliassa. Siellä hän tutustui paikallisen spiritistisen keskuksen hyväntekeväisyystoimintaan, joka jätti lähtemättömän vaikutuksen. Omat havainnot, opinnot ja Allan Kardecin teoksien lukeminen avasivat entisen skeptikon ymmärtämään elämää laajemmasta näkökulmasta. Tänä päivänä hän tekee vapaaehtoistyötä, jonka päämääränä on saada Allan Kardecin teosten sisältö paremmin tunnetuksi myös Suomessa. ”Tiedän, että ulkomailla tämä tieto auttaa jo miljoonia ihmisiä.”

Tiedemies avasi oven henkien maailmaan - Mikko Kyöstilä
Vääksy, Metsätähtisäätiö 4.9.2016 

Luento kertoo ranskalaisen Allan Kardecin (1804-1869) valtavasta ja koko ihmiskunnan kannalta merkittävästä elämäntyöstä ja miten se on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä kasvavasti ihmisten maailmankatsomukseen tänäkin päivänä. Lisäksi luennossa tuodaan tietoa siitä, miten tiede alkaa tulla mm. ajattelun ja tietoisuuden osalta samoille linjoille. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Mikko Kyöstilä (VTM) on tutustunut Allan Kardecin teoksiin muutaman vuoden ajan viikottaisessa Vääksyn luku- ja keskusteluryhmässä sekä toiminut kirjojen oikolukijana ja kääntäjänä. Hän osallistui myös v. 2015 matkalle, jonka ohjelmaan kuului tutustuminen Brasilian spiritistisiin keskuksiin, hyväntekeväisyysinstituutioihin ja sairaalaan.

Meediokyvyn kanssa oppien - Karen Martiniano, tulkkina Pekka Kaarakainen 
Vääksy, Metsätähtisäätiö 2.10.2016

Luento kertoo henkilökohtaisiin kokemuksiin rinnastettuna meediokyvystä, siihen perehdyttävästä opiskelusta sekä meediokyvyn harjoittamisesta. Luennon pitää Karen Martiniano portugaliksi ja se tulkataan suomeksi. 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Karen Martiniano on syntyperältään brasilialainen. Meediokyky ja siihen liittyvät haasteet ovat hänelle tuttuja jo pienestä pitäen. Hän toimii aktiivisena jäsenenä yhdessä Allan Kardecin teoksiin perehtyvässä opintopiirissä. Tämän ohella hän toimii vapaaehtoistyöntekijänä Allan Kardecin opin ystävien kouluttamassa meediokykyä harjoittavassa ryhmässä, jossa toiminnan päämääränä on kärsivien Henkien auttaminen.