Luennot 2019

Jälleensyntymisprosessi -luentosarja

Yhä useammalle ihmisistä jälleensyntymä yleisellä tasolla on tunnettu ja hyväksytty tieteellisen tutkimuksen, filosofian sekä omakohtaisten elämänkatsomusten pohjalta. Luennot tuovat esiin tietoa jälleensyntymästä yleisesti sekä siihen liittyvistä eri vaiheista. Luentojen tiedot perustuvat pitkälti brasilialaisen lääkärin ja kansanvälisen lääketieteellis-spiritistisen yhdistyksen perustajan Marlene Nobre:n teoksiin. Sitä täydentävät otokset mm. Ian Stevensonin, Jim Tuckerin, Allan Kardecin sekä Chico Xavierin teoksista. Tämä tieto auttaa ymmärtämään, kuinka me itse kukin olemme tulleet tähän maailmaan ja kuinka voimme edesauttaa jälleensyntyviä lapsia suoriutumaan onnellisesti läpi jälleensyntymäprosessista. Se tuo esiin myös tärkeää tietoa raskaudenkeskeyttämiseen liittyvistä monien mieltä askarruttavista kysymyksistä. 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 14.4.2019

Osa 1/3 - Pekka Kaarakainen - Tutkimuksia jälleensyntymästä ja tutkimusten tulokset. Jälleensyntymän tarkoitus, miksi jälleensynnymme? 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Osa 2/3 - Karen Dittrich, tulkkaus Pekka Kaarakainen - Esimerkkitapaus jälleensyntymäprosessista tuonpuoleisen näkökulmasta. Lähteenä Chico Xavierin meediokyvyllä välitetty teos Valonlähettiläät 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Osa 3/3 - Karen Dittrich, tulkkaus Pekka Kaarakainen - Kenellä on oikeus jälleensyntyä ja elää? 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Ei fyysinen mieli - Décio Landoli Jr, tulkkaus Pekka Kaarakainen

Tämä tilaisuus on yhtenä osana kansainvälisten seminaarien sarjaa, Symposium on Medicine and Spirituality, jotka järjesttiin syksyn 2019 aikana Euroopassa (mm. Lontoo, Pariisi, Bonn, Tukholma, Kööpenhamina, Milano). Luennoilla ei rajoituta tarkastelemaan ihmistä pelkästään materialistisen ajattelutavan mukaisesti. Niissä tuodaan esiin tutkimuksia ja näkökulmia, jotka käsittelevät ihmistä ei-materiaalisen osatekijän (ts. sielun) sekä ruumiillisen kehon muodostamana kokonaisuutena. 

Vääksy, Metsätähtisäätiö 

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Décio Landoli Jr on brasilialainen, ruoansulatuselinten kirurgiaan erikoistunut lääkäri, joka toimii myös fysiologian opettajana paikallisessa yliopistossa (Anhanguera University). Leipätyönsä ohella hän toimii puheenjohtajana osavaltion lääketieteellis-spiritistisessä yhdistyksessä (Medical Spiritist Association, Mato Grosso do Sul). Kyseinen yhdistys tukeutuu toiminnassaan perinteisen lääketieteen rinnalla Allan Kardecin teoksissa koottuun oppiin. Décio on myös lukuisten teosten kirjoittaja (esim. Reincarnation as a Biological Law).